Bulmaca Sözlüğü - Z
   
bulmaca sözlügü
  Ana Sayfa
  Sözlüğü kullanma
  A
  B
  C
  Ç
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  İ
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  Ö
  P
  R
  S
  Ş
  T
  U
  Ü
  V
  -Y
  Z
  Harita
  Hakkımızda
  soru-cevap
  indir
  Sizin gonderdikleriniz
  bulmacasozluguyorum
  İletişim
  Site içi arama

bulmacasozlugu.org

Zaç yağı,sülfirik asit.:KARABOYA

Zakkum : AĞI AĞACI

Zakkumdan elde edilen ve tansiyon düşürücü olarak kullanılan bir alkaloit.:REZERPİN

Zakkumgillerden,rutubetli yerlerde yetişen,parlak mavi renkli bir çiçek.:CEZAYİRMENEKŞESİ

Zaman bilimi.:KRONOLOJİ

Zaman zaman ortaya çıkan alkoliklik. : DİPSOMANİ

Zaman, vakit (yerel sözcük). : ADAR

Zaman,mevsim,çağ,sıra,vakit.:HENGAM

Zamana göre değişen bir büyüklüğün değişimlerini görüntülemeye ve böylece bir gösterim elde etmeye olanak veren aygıt.:OSİLOSKOP

Zamansız,uygun zamanda olmayan. :   NAGAH 

Zambakgillerden bir kır bitkisi,mahmur çiçeği.:ÇİĞDEM

Zambakgillerden bir süs bitkisi.:SARISABIR

Zambakgillerden, beyaz renkli ve güzel kokulu bir çiçek. :   SÜMBÜLTEBER 

Zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli ve tırmanıcı bir bitki. : SAPARNA

Zambakgillerden,anayurdu Orta Amerika olan bir süs bitkisi.:NOLİNA

Zambakgillerden,beyaz çiçekli bitkinin kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,sarı bir toz. : ÇİRİŞ

Zambakgillerden,güzel kokulu,beyaz renkli bir çiçek: SÜMBÜLTEBER

Zambakgillerden,soğanından ilaç olarak yararlanılan bir takım maddeler elde edilen bir bitki.:ADASOĞANI

Zambiya ve Malavi’nin para birimi. : KVAÇA

Zambiya’nın başkenti. :  LUSAKA

Zamir. : ADIL

Zamklı cila. :  LIKA

Zar   yerine  yedi  tane  deniz  hayvan  kabuğu  ile  oynanan ,  bazı  kuralları  damayı  andıran  eski  bir  oyun. : PEÇİÇ

Zar ile oynanan kumar.:BARBUT

Zar yerine yedi tane deniz hayvanı kabuğuyla oynanan bir oyun.:PEÇİÇ

Zar,duvar,çeper.:CİDAR

Zarar görmüş,zarara uğramış.:MUTAZARRIR

Zararlı bir bitki./Koyunlarda görülen bir hastalık. :   KARAMUK 

Zarf-fiil,bağ-fiil,gerundium.:ULAÇ

Zarif,kibar,çalımlı,güzel giyinmiş,yakışıklı.:KOSTAK

Zarif,küçük,sevimli. : MİNYON

Zarsı yumurta kesesi.:EFİPİ

Zatülcenp. :   SATLICAN 

Zatürree.: PNÖMANİ :  BATAR

Zayıf düşmüş hayvanların derilerinin altında yaşayan ve hastalanmalarına neden olan bir tür kurtçuk.:OKRA

Zayıf ve cılız.Güçsüz. : ENEZE:DEBİL:HIRA

Zayıf, cılız, hastalıklı anlamında yerel sözcük. : IRKI

Zayıf,çelimsiz,etsiz.: LAGAR

Zayıflama ya da zayıflatma anlamında eski sözcük. : IZAF

Zeamenhof  tarafından ortaya atılan yapay dil.:ESPERANTO

Zebercet taşı.: PERİDO

Zehir. : SEM

Zehiriyle ünlü olmasına karşın insanlar için tehlikeli olmayan bir örümcek türü.:TARANTULA

Zehirlemek,ağılamak.: OTALAMAK

Zehirli bir bitki türü.:BALDIRAN

Zehirli bir örümcek cinsi. : AKALAR

Zehirli bir örümcek türü.:BÖ

Zehirli bir örümcek.  :   KARADUL

Zehirli iğnesi olan bir tür iri yaban arısı.:EŞEKARISI

Zehirsiz,çok güçlü büyük bir yılan.:PİTON

Zeka geriliğinin ileri bir şekli.,doğuştan ahmak,aptal. :  İDİOT:MORON

Zeka. : ANLAK 

Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan.:HEBENNEKA

Zeki,anlayışlı,akıllı kimse.: FEHİM

Zen Budacılığında rahip adaylarının meditasyon eğitiminde kullanılan kısa ve çelişkili önerme yada soru.:KOAN

Zen düşünmenin ereği olan ruhsal uyanış.: SATORİ

Zencefile yakın uyarıcı nitelikler taşıyan bir bitki.:ZERUMBET

Zencefilgillerden,sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki ve bu bitkinin bahar olarak kullanılan tohumu.:KAKULE

Zenci.:NEGRO

Zengin  bir  karışım  göndererek  otomobil  motorunun  daha  kolay  çalışmasını  sağlayan yardımcı düzenek. : JİKLE

Zengin bir kadının yardımcısı olan,onun ,işlerini yapan kadın.:NEDİME

Zengin erki şeklinde bir yönetim biçimi.:PLÜTOKRASİ

Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan,onların bir takım işlerini gören kimse,kahya.:KETHÜDA

Zengin,varlıklı.:GÖNÇ

Zengin. : VARSIL 

Zeravent’de denilen ve kökleri halk hekimliğinde kullanılan sarılgan bitki.:LOĞUSA OTU

Zerdüşt dininde  Ahura Mazda’nın oğlu olan ateş tanrısı. :  ATAR

Zerdüşt dininde Ahuramazda’nın yarattığı ikiz ruhlardan yalanın,karanlığın ve ölümün yanında yer alan.:EHRİMEN

Zerdüşt dininde ateş tanrısı.:ATAR

Zerdüşt dininde en yüce tanrı ,iyilik tanrısı.:AHURAMAZDA

Zerdüşt dininin kutsal kitabı.:AVESTA

Zerdüşt takviminde yılın sekizinci ayı.:ABAN

Zevk ve eğlenceye düşkün,uçarı.: SEFİH

Zeytin biçiminde,beyaz unlu,tadı mayhoş bir yemiş.  :  İĞDE

Zeytingillerden beyaz,eflatun veya pembe renkte,güzel kokulu çiçekleri olan bir bitki.:LEYLAK

Zeytingillerden beyaz,kırmızı yada sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık.:YASEMİN

Zeytingillerden bir ağaç ve bu ağacın beyaz,eflatun veya pembe renkte,güzel kokulu çiçekleri.:LEYLAK

Zeytingillerden,kerestesi sert ve değerli bir ağaç.:DİŞBUDAK

Zeytinin sıkılıp yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesi. :   PİRİNA 

Zeytinyağı çıkaran kimse. :   ZEYTAN 

Zeytinyağı,soğan ve maydanozla yapılan bir tür fasulye salatası.:PİYAZ

Zeytinyağında kızarmış sarımsak ve rendelenmiş domates ile yapılan garnitür.:PROVANÇALE

Zeytinyağlı bir yemek.: FAVA

Zıplama, sıçrama. :  RAKADAN 

Zırh veya silah.:CEBE

Zırhlı bir başlık türü. : MİĞFER

Zırhlı hayvan.: TATU

Zırhlı taşıyıcı. : KARİYER

Zırnık,sıçanotu gibi adlar da verilen zehirli bir element.:ARSENİK

Zihin açıklığı. : FATANET:FİTNAT

Zihin.:AN

Zihinde beliren soru. :İSTİFHAM

Zihinsel özür yaratan kalıtsal bir hastalık.:FENİLKETONÜRİ

Zihinsel özürlü.:MONGOL

Zikreden,anan. Tekkelerde ayinde ilahi okumakla görevli hanende. :  ZAKİR 

Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. : TEF

Zimbabwe’nin başkenti. : HARARE

Zimbabwe’nin eski adı.:RODEZYA

Zina eden kadın,fahişe.:ZANİYE

Zina işleyen. :   ZANİ

Zincir halkalı yada zincirden yapılmış gem. : İREŞME

Zincirden yular veya ayak kösteği.:KEŞEN

Zincirleme tamlamalar, seciler, yabancı mecazlar, Arapça ve Farsça sözcüklerle örülü eski düz yazının XVII. Yüzyılda yaşamış en güçlü temsilcisi olan Osmanlı yazarı. : NERGİSİ

Zincirleme.:MÜTESELSİL

Zirve, doruk. : ŞAHİKA 

Zona. : HERPES ZOSTER

Zonguldak yöresine özgü bir halk oyunu. : AMANİ 

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir şelale.:GÜNEŞLİ

Zoolojide   (Macacus)  olarak  tanımlanan , güneydoğu Asya’da yaşayan kuyruklu bir maymun türü. : MAKAK

Zoolojide   (Temnodon  altator)   olarak   tanımlanan ,  lüfer   balığının   küçüğüne   verilen  ad.:ÇİNAKOP

Zoolojide  (Okapia johnstoni)  olarak  tanımlanan , geviş  getirenlerden , Kongo’da  bataklık  ormanlarda  yaşayan , gövdesi  kızıl  kestane  renginde , bacakları  beyaz  çizgili  bir  memeli  hayvan. :OKAPİ

Zoolojide (Anopheles maculipennis) olarak tanımlanan,sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek.:ANOFEL

Zoolojide (Apteryx australis) olarak tanımlanan ,kanatları küt olduğu için uçamayan,bacakları güçlü,Yeni Zelanda’da yaşayan bir kuş.:KİVİ

Zoolojide (Athene noctua) olarak tanımlanan,baykuşgillerden,Avrupa,Asya ve Kuzey Afrika’da yaşayan bir kuş. : KUKUMAV

Zoolojide (Balaena mistycetus) olarak tanımlanan,uzunluğu 20 m ağırlığı 200 ton olan,yağı ve çubukları için avlanan memeli hayvan,kadırga balığı.:BALİNA

Zoolojide (Belone belone ) olarak tanımlanan,uskumrugillerden,40-60 cm boyunda,vücudu silindir biçiminde,gaga gibi ince,uzun,sivri ağızlı bir balık. : ZARGANA

Zoolojide (Bos grunnieus) olarak tanımlanan,Tibet’te,Asya’nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan,kılları uzun öküz türü.:YAK

Zoolojide (Bubo bubo) olarak tanımlanan,baykuşgillerden,orman,dağ ve kayalıklarda yaşayan,uzunluğu 65 cm,sırtı koyu kahverengi bir kuş türü.:PUHU KUŞU

Zoolojide (Buteo buteo) olarak tanımlanan,kartalgillerden,50-55 cm uzunluğunda,Avrupa ve Asya’nın dağ,orman ve çalılıklarda yaşayan yırtıcı bir kuş.:ŞAHİN

Zoolojide (Camelus) olarak tanımlanan,geviş getiren memelilerden,boynu uzun,sırtında bir veya iki hörgücü olan,yük taşımakta kullanılan hayvan. : DEVE

Zoolojide (canis familiaris grajus hibernicus) olarak tanımlanan,genellikle tavşan avında kullanılan,uzun bacaklı,çekik karınlı,çok çevik bir köpek cinsi.:TAZI

Zoolojide (Capra hircus) olarak tanımlanan,geviş getirenlerden,eti-sütü-derisi ve kılı için yetiştirilen,memeli evcil bir hayvan.:KEÇİ

Zoolojide (carcinus) olarak tanımlanan,kabukluların ön ayaklılar alt takımından,eti için avlanan,pavuryaya benzer küçük su hayvanı.:ÇAĞANOZ

Zoolojide (Carduelis cardelis) olarak tanımlanan,serçegillerden,başında ve boynunda kırmızı sarı tüyler bulunan,güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş.:SAKA

Zoolojide (Cavia porcellus) olarak tanımlanan,bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı,Hint Domuzu. : KOBAY

Zoolojide (corvus) olarak tanımlanan kanatları geniş,tüyleri kara renkte,tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş.:KARGA

Zoolojide (Delphinus) olarak tanımlanan,ılık ve sıcak denizlerde sürüler halinde yaşayan,boyları 3 m’ye kadar erişebilen memeli deniz hayvanı. :YUNUS

Zoolojide (Dentex vulgaris) olarak tanımlanan,izmaritgillerden,Akdeniz’de yaşayan,pullu,eti beğenilen bir balık.:SİNARİT

Zoolojide (Eguus asinus) olarak tanımlanan,atgillerden,binek ve hizmet hayvanı.:EŞEK

Zoolojide (Elephas primigenius) olarak tanımlanan,filgillerden,dördüncü zamanda Avrupa ve Asya’da yaşamış olan,şimdi ancak fosili bulunan iri,kıllı bir hayvan.:MAMUT

Zoolojide (Elephas) olarak tanımlanan,Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan çok iri,kalın derili hayvan.:FİL

Zoolojide (Erinaceus europaeus) olarak tanımlanan,uzunluğu 25-30 cm olan,sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan.:KİRPİ

Zoolojide (Eurigaster integriceps) olarak tanımlanan,yarım kanatlılardan,yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan esmer renkli,zararlı böcek.:SÜNE

Zoolojide (Felis domesticus) olarak tanımlanan köpek dişleri iyi gelişmiş,kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabani,küçük memeli hayvan. :KEDİ

Zoolojide (Fulica atra) olarak tanımlanan,gri kızıl karışımı tonda benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş.:SU TAVUĞU

Zoolojide (Gallus) olarak tanımlanan,sülüngillerden,eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı.:TAVUK

Zoolojide (Lemur) olarak tanımlanan Madagaskar adasında sık rastlanan,uzun kuyruklu,yumuşak tüylü bir memeli primat. : MAKİ

Zoolojide (Loligo vulgaris) olarak tanımlanan mürekkep balığının bir türü.:KALAMAR

Zoolojide (Mugil cephalus) olarak tanımlanan,orta büyüklükte,çok pullu,küt başlı,gümüş renkte,beyaz etli bir balık. : KEFAL

Zoolojide (Mugil surmulletus) olarak tanımlanan,barbunyaya benzeyen bir balık.:TEKİR

Zoolojide (mus) olarak tanımlanan,sıçangillerden,küçük vücutlu,kemirgen,memeli hayvan.:FARE

Zoolojide (Ovis aries hispanica ) olarak tanımlanan,uzun,çok ince,beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi. : MERİNOS

Zoolojide (Ovis aries) olarak tanımlanan,geviş getirenlerden,eti sütü yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan. : KOYUN

Zoolojide (Palemye sarda) olarak tanımlanan,iri palamut balığına verilen ad.:TOPİK

Zoolojide (parus ater) olarak tanımlanan,serçegillerden,gagaları dişli,zararlı böcek ve kurtlarla beslenen,güzel sesli bir kuş.:İSKETE

Zoolojide (Pelecanus onocrotalus) olarak tanımlanan,pembeye çalan beyaz tüylü,kanatları gri renkli,alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş,kaşıkçı kuşu.:PELİKAN

Zoolojide (Phoca) olarak tanımlanan,etçiler takımının fokgiller familyasından,1-2 m boyunda,postu değerli,memeli deniz hayvanı,ayı balığı.:FOK

Zoolojide (Pulex) olarak tanımlanan,insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan,iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan küçük,asalak böcek.:PİRE

Zoolojide (Python) olarak tanımlanan,boagillerden,Afrika ve Asya’da yaşayan,zehirsiz,çok güçlü ve büyük bir yılan. İTON

Zoolojide (Raja clavata) olarak tanımlanan,köpekbalıklarından,sırtında büyük dikenleri olan,kuma gömülü olarak yaşayan bir balık.:VATOZ

Zoolojide (Rhinoceros inducus) olarak tanımlanan,sıcak ülkelerde yaşayan,burnunun üstünde bir veya iki boynuzu bulunan,kalın derili,saldırıcı bir hayvan.:GERGEDAN

Zoolojide (Scorpio) olarak tanımlanan,sıcak ve nemli yerlerde yaşayan kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli bir iğnesi olan böcek.:AKREP

Zoolojide (serranus cabrilla) olarak tanımlanan,Akdeniz’de yaşayan,alaca kırmızı renkli beyaz etli,orta büyüklükte bir balık. : HANİ

Zoolojide (Tapirus) olarak tanımlanan,Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan,2 m uzunluğunda,kısa hortumlu bir hayvan türü.:TAPİR

Zoolojide (tetraste bonasia olarak tanımlanan,orman tavuğugillerden,eti için avlanan,ormanlarda yaşayan bir kuş. : ÇİL

Zoolojide (Trutta faris) olarak tanımlanan,soğuk ve duru sularda yaşayan,eti turuncu ve lezzetli,250 gr olan 2 kg’a kadar gelen bir tatlı su balığı.:ALABALIK

Zoolojide (Turdus merula) olarak tanımlanan,tüyleri kara,meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş.:KARATAVUK

Zoolojide (Ursus arctos) olarak tanımlanan memelilerin etobur takımından,beş parmaklı,tabanlarına basarak yürüyen,yurdumuzda boz türü bulunan,iri gövdeli hayvan.:AYI

Zoolojide (vespertilio) olarak tanımlanan,ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş,vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı iskeletleri hafif yapılı,uçabilen memeli hayvan.:YARASA

Zoolojide dişi hayvan.:MARYA

Zoolojide kuyruklular.: URODEL

Zoolojide,birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluğa verilen ad.:KOLONİ

Zor,çetin,karmaşık.:MUDİL

Zorba.:CEBERRUT.:MÜSTEBİT

Zorla alma.:GASP

Zorla getirme.:İHZAR

Zorlama,bir işi zorla yaptırma.:ZECİR

Zorlama,zorunda bırakma.:İCBAR

Zorlayıcı sebep.:FORSMAJÖR

Zorlayıcı,zorlayan,yasaklayan.:ZECRİ

Zorlu ve ezici güç.:SATVET

Zorlu,katı,şiddetli.: YEĞİN

Zorunluluk.:ISTIRAR

Zulümler,haksızlıklar,kıyımlar.:MEZALİM

Zurnalarda,kamış düdüğün bulunduğu lüleye takılan yuvarlak plaka.:AVURTLAK

Zurnalı ve tulumlu bir çalgı.:GAYDA

Zurnanın dudaklara gelen kamış bölümü. :  SİPSİ  

Zümrüde benzer değerli bir taş. :   ZEBERCET

Züppe. : DANDİ: SNOP

Zürriyetsiz,kısır.:EBTER


   
Bugün 29 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=