Bulmaca Sözlüğü - Ü
   
bulmaca sözlügü
  Ana Sayfa
  Sözlüğü kullanma
  A
  B
  C
  Ç
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  İ
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  Ö
  P
  R
  S
  Ş
  T
  U
  Ü
  V
  -Y
  Z
  Harita
  Hakkımızda
  soru-cevap
  indir
  Sizin gonderdikleriniz
  bulmacasozluguyorum
  İletişim
  Site içi arama

bulmacasozlugu.org

Ücret karşılığı ölünün arkasında ağlayan kadın. :NAYİHA

Ücretle çalışan kimse.:ECİR

Ücretli Osmanlı askeri.:KAPIKULU

Üç  duvarlı  bir  sahada , iki oyuncu veya iki takım arasında,rakete benzer eldivenlerle oynanan bir oyun. : PELOTA

Üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek.: SACAYAK

Üç aylarda medrese öğrencilerinin köyleri dolaşarak imamlık edip para ve erzak toplamaları.:CER

Üç bentten oluşan bir Batı şiir türü.:BALAD

Üç Bergama Kralının ortak adı. : ATTALOS

Üç boyutlu bir nesneyi iki boyutlu bir yüzey üzerinde betimlemek için kullanılan çizim yöntemlerinin genel adı.:AKSONOMETRİ

Üç boyutlu sinema tekniği. : SİNERAMA

Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni.  :  FOA:KOA

Üç dizeden oluşan Japon şiir türü.:HAİKU

Üç dönümlük boş tarla.:KÖKERE

Üç ile yedi yaş arasındaki erkek deve.:KİRİNCİ

Üç katlı bir balık ağı. : DİFANA

Üç tekerlekli Alman motosikleti.:TRİKE

Üç telli bir bağlama. : YONGAR

Üç telli bir Rus sazı.:BALALAYKA

Üç telli ve perdesiz Japon lavtası. : SAMİSEN

Üç Urartu Kralının ortak adı. :RUSA

Üç veya daha çok direği bulunan gemilerde  arka direk. :  MİZANA

Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip. :   TİRNELE 

Üç veya dört yaşına kadar olan dişi manda.:EVERE

Üç zar ve iki ya da daha fazla oyuncuyla oynanan şans oyunu.:ZANZİBAR

Üçgenleme.:NİRENGİ

Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu.:TRİGONOMETRİ

Üçleme.:TRİLOJİ

Üçlü yada dörtlü gruplar halinde birbirinin içine geçebilecek biçimde yapılmış sehpa takımı.:ZİGON

Üçlü.:TRİYO

Üçten dokuza kadar telin bir arada bükülmesiyle yapılan ve denizcilikte kullanılan halat.:LİGADORA

Üçüncü jeolojik çağın en son dönemi.:PLİYOSEN

Üçüncü jeolojik çağın,memelilerin oluştuğu dönemi.:EOSEN

Üçüncü Selim’in bestelediği dini yapıtlarında kullandığı mahlas.:SELİMDEDE

Üçüncü Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas.:İLHAMİ

Üçüncü ve dokuzuncu yüzyıllar arasında Asya ve Avrupa’da önemli rol oynamış olan eski bir Türk boyu.:AVARLAR

Üçyüzdokuz  yıl uyuduklarına inanılan yedi kişiye verilen ad. : ASHAB-I KEHF

Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra.:FANFAR

Üflemeli bir çalgı. :   KEN  : KENA 

Üflemeli bir çalgı.:KORNO.:ZURNA

Üflenen havanın dillere ulaşmasını sağlayan subapları açıp kapayan bir klavyeye sahip,serbest dilli,üflemeli oyuncak çalgı. : MELODİKA

Üflenerek çalınan perdesiz çalgı.:BORAZAN

Ülkede ekonomik alanda kendine yeterli olmaya yönelik rejim.:OTARSİ

Ülkeler. : MEMALİK

Ülkemiz sularında yaşayan ve biz de denilen mersin balığı türü.:ŞİP

Ülkemizde de yetiştirilen bir yağ bitkisi.:KANOLA

Ülker Köksal’ın bir tiyatro yapıtı. : SACİDE

Ülser hastalığına verilen bir başka ad. : KARHA

Ümitsiz ,çaresiz.:NEVMİT

Üniformaların omuz kısmına takılan işaretli parça.Omuzluk.:APOLET

Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.:LİSANS

Üniversite reformuna kadar (1933) Profesör’e karşılık olarak kullanılan unvan.:MÜDERRİS

Üniversite yabancı dil,Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi ortak,zorunlu dersleri öğretmek için görevlendirilen,uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanı,lektör.:OKUTMAN

Üniversite.:DARÜLFÜNUN

Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi.:EKLESİL

Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden,yönetiminden,öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse. :   REKTÖR 

Ünlü bir öykücümüzün kimi öykülerinde kullandığı kısa adı. :MŞE

Ünlü Ermeni Sovyet bestecisi.(1903-1978).:ARAM HAÇATURYAN

Ünlü İlhanlı tarihçisi ve devlet adamı Cüveyni’nin bir başka adı. : ATAMELİK

Ünlü İtalyan sinema yönetmeni. : FRANCESCO ROSİ

Ünlü Meksikalı ressam. ( 1907-1954  yılları  arasında  yaşamış,  ilkel   görünümlü, keskin  hatlı ve  parlak  renkli  kendi  portreleriyle  tanınmış,  yaşam  öyküsü  sinemaya da aktarılmıştır).:FRİDA KAHLO

Ünlü mimarlarımızdan biri.(ODTÜ,Erzurum Atatürk Üniversitesi,TBMM Halkla İlişkiler Binası gibi yapıların tasarımını gerçekleştirdi.).:BEHRUZÇİNİCİ

Ünlü Rus ressam.(1777-1855) : ŞEBUYEV

Ünlü viola virtüozumuz. : RUŞEN GÜNEŞ

Ünlü, soylu. : ANGIN 

Ürdün’de, dünyanın ilk sürekli yerleşmelerinden biri olan ünlü tarihi kent. : ERİHA

Ürdün’de,Amman’ın 22 km kadar güneyindeki ünlü Emevi sarayı.:MŞATTA

Üreteç.  :  JENERATÖR

Ürgüp yöresine özgü, yemek pişirmekte kullanılan bir tür toprak tencere. : OSBAR

Ürkme., insandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi. : REM

Ürkü. :  PANİK 

Üroloji.:BEVLİYE

Ürüne karışmış yabancı madde.: ÇİPEL:ÇEPEL

Ürünün üzerindeki fiyat etiketi.  :  BARKOT

Üslup,tarz.:BİÇEM

Üslup. : REVİŞ

Üst   üste   üç   ayrı   güvertedeki   kürekçilerin   kol   kuvveti   ile   yürüttükleri   antik   savaş gemisi. :TRİREM

Üst bitken.  : EPİFİT

Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda,tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut,küme bulut.:KÜMÜLÜS

Üst bölümü sarıktan taşacak biçimde yapılmış hoca kavuğu.:HORASANİ

Üst derinin en dış tabakası.:KORUN

Üst görevlinin yanında bulunan kimseler.:MAİYET

 

Üst üste halkalar oluşturacak biçimde istiflenmiş halat.:RODA

Üst yaş grubundaki sporculara verilen ad.:VETERAN

Üstü  galeta unu ve rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemek için kullanılan sözcük.:OGRATEN

Üstü açık sarnıç. : AVGAN

Üstü açılabilen otomobil. : KABRİYOLE

Üstü deri ile kaplı,bakırdan yapılan ve küre biçiminde bir tür davul. :TİMBAL

Üstü galeta unu ya da rendelenmiş peynirle kapanarak fırına verilen yemeğe verilen ad.:OGRATEN

Üstü kapalı Pazar yeri.:HAL

Üstü kapalı,kışın kızak olarak kullanılan tek atlı,yaylı hafif araba.:BRIÇKA

Üstü kesilmiş ağaç gövdesi.:ÇOT

Üstü kumaş,altı kenevirden yapılan hafif ayakkabı.:ESPADRİL

Üstü örtülü,önü açık yer;sundurma.:REVAK

Üstü şekerli,renkli ve parlak bir madde ile kaplanmış hap.:DRAJE

Üstü toprakla örtülü saman yığını. : NODA

Üstün nitelikte kadın sanatçı. :  DİVA

Üstün olma,üstünlük,yeğlik.FAİKİYET:RÜÇHAN

Üstün.:FAİK

Üstünde hamur açılan,yemek yenilen tahta.:YASTAĞAN:YASTAĞAÇ

Üstünde kapak gibi tek bir kabuğu olan küçük bir yumuşakça. : PETALİNİS

Üstünde oturulan,yatılan,içi yünle,pamukla doldurulmuş döşek.:ŞİLTE

Üstüne dövülmüş fıstık ve Hindistan cevizi dökülen bir süt tatlısı türü.:KEŞKÜL

Üstüne kıyma,kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide.: LAHMACUN

Üstünkörü bir biçimde,geçici olarak onarma.:MEREMET

Üstünlük taslayan.:FODUL

Üşengeç. : ERİNCİK

Üşenme. : ERİNME

Üyesi olmadığı halde bir partinin,bir topluluğun görüşlerini benimseyen yada bir görüş,bir öğretiyi,bir akımı tutan kimse. : SEMPATİZAN

Üzengi.:RİKAP

Üzeri dal ve hasırla örtülmüş kulübe. : ALACIK

Üzeri değerli madenlerle kaplanacak bakır levhanın batırıldığı altın,gümüş veya platin banyosu.:GALVANİZ

Üzeri ekmek kırıntılarıyla bulanmış ince tavuk etini kızartarak yapılan bir yiyecek.:KİEVSKİ

Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük. :  PANE 

Üzeri kırmızı parafinle  kaplanan bir tür peynir.:EDAM

Üzeri meşin,halı gibi şeylerle kaplanmamış olan eyerin bölümü.:KALTAK

Üzeri toprak ya da otla örtülmüş saman yığını. : LODA

Üzeri una bulanarak,yağda kızartılmış dana eti yemeği.:PANE

Üzerinde atlayarak ve sıçrayarak çeşitli hareketler  yapılan, çelik yaylar üzerine gerilmiş bez ve bu bez üzerinde yapılan spor. :   TROMBOLİN

Üzerinde bir çok fındık dalı bulunan dal.:ÇOTANAK

Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan,iç organları kaplayan koruyucu doku,sümükdoku.:MUKOZA

Üzerinde değişik renkler bulunan. : EBRULİ

Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak ve tok ipekli kumaş. : CANFES

Üzerinde dikine çizgiler bulunan “beşparmak” da denilen bir kumaş. : ELİFİ

Üzerinde döndüğü milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. :  AVARA

Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğü.:SET

Üzerinde gür ot biten,toprağı nemli düzlük.:ÇAYIR

Üzerinde kaderin yazılı olduğu ilave levha.:LEVHİMAHFUZ

Üzerinde kitap okunan,yazı yazılan,bazıları açılıp kapanabilen alçak,küçük masa.:RAHLE

Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan,oldukça büyük bir tür cep saati.:PİRYOL

Üzerinde maden dövülen,çelik yüzeyli,demir araç.:ÖRS

Üzerinde ölü yıkanan kerevet, salacak. :   TENEŞİR 

Üzerinde sayı saymaya yarayan boncuklar bulunan küçük levha.:ABAKÜS

Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık.:SÜMEN

Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan,deri kaplı altlık.:SUMEN

Üzerinde yazıt veya kabartmalar bulunan dikilitaş. : STEL

Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan,bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen metal veya plastikten yapılmış bir cetvel türü.:ŞABLON

Üzerine    rayların    yerleştirildiği   ,  yere    enine    konulmuş   demir   veya   ağaç   parçalarının   her   biri. :  TRAVERS 

Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık.:ARMUDİYE

Üzerine çatı kaplaması yerleştirilen,ahşap veya metalden yapılmış,dört köşe veya yuvarlak,kalınca sırık.:MERTEK

Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar,çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.:GERGEF

Üzerine notaların yazıldığı 5 paralel çizgi.:PORTE

Üzerine resim yapılan bez. :   TUAL 

Üzerine resim yapılan gerdirilmiş keten,kenevir veya pamuklu kaba kumaş.:TUVAL

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek yenilen bir hamur yemeği.:KULAKAŞI

Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya.: GLASE

Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan,tahtadan yapılmış seki,sedir,peyke.:KEREVET

Üzerine üçgen biçiminde yelken asılan seren.:ARTENE

Üzerine yazı yazılan tabaklanmış  ceylan derisi. : RAK

Üzerine yazı yazılmış kağıt,mektup.:RAKİME

Üzerleri    noktalarla    işaretli ,   dikdörtgen    biçiminde ,   28   taşla   masa   üzerinde   oynanan   bir  oyun. : DOMİNO

Üzülme,üzüntü.:TEESSÜR

Üzüm bahçesi.  :   BAĞ

Üzüm kütüğü.: TAK

Üzüm salkımının küçük dalı.:ÇİTMİK

Üzüm suyunun damıtılmasından elde edilen rakı, pirinç rakısı: ARAK

Üzüm şırasının tortularını çökertmekte kullanılan,kille karışık kireçli toprak.:MARN

Üzüm tanesi biçiminde,üzüm gibi.:İNEBİ

Üzüm taşımaya yarayan tahta kap.:MAHRA

Üzüm yetiştiren.:BAĞCI

Üzüm.:İNEB

Üzüntü dert anlamında yerel sözcük. : GADA

 

 

   
Bugün 57 ziyaretçi (128 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=