Bulmaca Sözlüğü - F
   
bulmaca sözlügü
  Ana Sayfa
  Sözlüğü kullanma
  A
  B
  C
  Ç
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  İ
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  Ö
  P
  R
  S
  Ş
  T
  U
  Ü
  V
  -Y
  Z
  Harita
  Hakkımızda
  soru-cevap
  indir
  Sizin gonderdikleriniz
  bulmacasozluguyorum
  İletişim
  Site içi arama

bulmacasozlugu.org

Fabrika yapımı her türlü kumaş ve bez gibi dokumalar.:MANİFATURA

Fahri.:ONURSAL

Faiz.:RİBA

Faize temel oluşturacak miktar ile günlerin çarpımı sonucunda bulunan rakam.:ADAT

Faizler.  :  FERAİZ

Faktör. : ETKEN

Fal. :  BAKI

Falez.:YARIYAR

Fantezi.:DÜŞLEM

Farazi. :  HİPOTETİK

Farbala,fırfır.: FARBA

Farika.:AYIRMAÇ

Farklı inşaat malzemelerinin birbirlerine yapışabilirlik derecesi.:ADERANS

Farklı üzüm çeşitlerinden yapılan şarapların birbirleriyle harmanlanması.:KUPAJ

Farsca’da  tat, çeşni, tadılacak şey. : MEZE

Farsça kuş yemi.:DANE

Farsça sırt hamalı.:HAMMALANI PUŞT

Farsça.:FARİSİ

Farsça’da zevk,mutluluk,tat.:KAM

Farsçada ayakkabı.:PABUÇ

Fas dağlarında yaşayan göçebe çobanların meskeni olan kolektif yapı.   : İGERM

Fas’a özgü,kamış,dal ve kuru otlardan koni biçiminde yapılmış kulübe.:NUALA

Fas’ın plaka işareti. :  MA

Fas’ta bir ırmak.:ZA

Fas’ta bir ova. : ANGAD

Fas’ta işlenen yumuşak bir tür keçi derisi. : MAROKEN

Fas’ta sultanı devirmek isteyen kimseye verilen ad. : RUGİ

Fas’ta yaşayan bir Berberi kabilesi.:RİATA

Fasulye,pirinç,buğday gibi taneler kaynatıldığında,nişastanın çökelmesiyle oluşan koyu sıvı.:HELME

Fatih Sultan Mehmet’in şiirlerinde kullandığı mahlas.  :   AVNİ

Favori,/gözde sporcu.:AS

Faydalar,yararlar. : MENAFİ 

Faydalı,yararlı.:MÜFİT

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bir şiir kitabı.  :  ASU

Faziletli,erdemli kimse.:FAZIL

Fazla su akıtımı.:DRENAJ

Fazlası bulunan,ilavesi olan,artık.:KEBİSE

Fedai. : SERDENGEÇTİ 

Felah bulan,isteğine erişen,başarıya ulaşan.:FALİH

Felç,inme. :  NÜZUL  :  AKATİZİ 

Felç.: PARALİZİ

Felçli. : MEFLUÇ

Feldispat,kuvars,mika ve ortoklaz minerallerinden birleşmiş,türlü renkte billursu,çok sert bir kayaç.: GRANİT

Felsefe ile ilgili,felsefi söz yada düşünce.:HİKEMİ

Felsefe, bilgelik. :   HİKMET

Felsefede araz.:İLİNEK

Felsefede Batıni.:İÇREK

Felsefede bir durumdan diğerine geçiş. : OLU

Felsefede bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş. : DEVİNİM

Felsefede değişebilen,geçici nitelik.:KİP

Felsefede düşünme gücü.:KARİHA

Felsefede fikir.:İDE

Felsefede görüngücülük.:FENOMENALİZM

Felsefede nesnenin kendisi.:NUMEN

Felsefede seçmecilik.: EKLEKTİZM

Felsefede tekbencilik.:SOLİPSİZM

Felsefede tekil olandan genel olana giden,tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem,endüksiyon.:TÜMEVARIM

Felsefede tekil olandan genel olana giden,tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem,endüksiyon.

Felsefede varlığın içinde bulunan,varlığın yapısına karışmış olan. : İÇKİN

Felsefede,belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen,yalnızca sınırlı,dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgi,öğreti.:İÇREK

Felsefede,bilgi ile varlık arasında ilişki kurduğu düşünülen kavram.:İDEA

Felsefede,bir yada birden çok öncülü (önceden bilindiği varsayılarak) kaldırılmış olan tarımsal çıkarım.:ENTİMEM

Felsefede,olayların ve ilişkilerin bir amaca yada sona yönelik olduğu görüşü,erekbilim.:TELEOLOJİ

Felsefede,yasaların yada önermelerin kendi aralarında çelişikliği,çatışkı. : ANTİNOMİ

Fena değil örneğinde olduğu gibi,bilinçli hafifsemeye dayanan söz sanatı.:LİTOT

Fenerbahçe marşının da bestecisi olan Antel soyadlı tango bestecisi.:NECİPCELAL

Fenike mitolojisinde bitkiler ve şifa tanrısı.:EŞMUN

Fenike mitolojisinde en büyük tanrı. : EL

Fenler,bilgiler,bilimler.:FÜNUN

Fenol formol reçinesine batırılmış ve yüzeyi yapay reçine ile kaplanmış birkaç kat kağıttan oluşan ve çoğu marangozlukta kullanılan bir madde.:FORMİKA

Feodal dönemde ordu.:OST

Feodalite.:DEREBEYLİK

Ferman  :  YARLIK

Fermiyum’un simgesi.:FM

Fermuar değiştirmek, etek boyu kısaltmak gibi giysi tadilatı yapan terzi.

Fermuar değiştirmek,etek boyu kısaltmak gibi giysi tadilatı yapan terzi.:KOMANDATURA

Fertler.:EFRAT

Feryat.:VAVEYLA

Feryatlar,figanlar.:EFGAN

Fesleğen’de denilen,yaprakları güzel kokulu bir süs bitkisi. :   REYHAN 

Fetheden,zafer kazanan.:FETTAH

Fethiye ilçesi yakınlarında,doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy ve ada.:KATRANCI

Fethiye ilçesinde,kayak merkezi olan bir dağ.:EREN

Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz lagününün önünü kapatan kıyı. : KUMBURNU

Fıçı biçiminde Libya davulu. : NEVBET 

Fıçıcı keseri.  :  BARDA

Fıkıh bilgini.:FAKİH

Fıkıh hükümleriyle be konudaki türlü içtihadı bir araya getiren,Tanzimat’tan sonra hazırlanmış olan,yasa yerine kullanılan eser.:MECELLE

Fıkra.:ANEKDOT

Fındık ve Antep fıstığı veya meyve konservesi katılmış sertçe veya daha yumuşak pişmiş şeker hamuru.:NUGA

Fındıkfaresi  adıyla da bilinen Avrupa’da yaşayan küçük memeli. : KAKIRCA

Fırat ırmağında kullanılan içi ve dışı ziftle kaplı yuvarlak bir sepetten oluşan bir tür sandal.:KUFE

Fırat ırmağının bir kolu.:TOHMA

Fırat vadisini çeviren kayalarda  yaşayan ve soyu tükenme tehlikesi gösteren, uzun gagalı bir kuş.:KELAYNAK

Fırat ve Dicle ırmaklarında yaşayan yayınbalığına verilen ad. : ŞAPUT

Fırça gibi dik kesilmiş erkek saçı.:ALABROS

Fırça izlerini belli etmeden yapılan resim.:YALAMA

Fırfır.: FARBALA

Fırında ekmek, börek, çörek çevirmeye yarayan bir tür kürek. : ISIRAN 

Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet.:GALETA

Fırında pişirilen bir cins tuzlu turta.:KİŞ

Fırında pişirilen ve ılık sunulan meyveli bir tatlı.:ŞARLOT

Fırında pişirilmiş,kızartılmış et,rosto.:ROTİ

Fırında yada sacda pişirilen pide,bir çeşit yassı ekmek anlamında yerel sözcük.:DAYAMA


Fırınları temizlemekte kullanılan ucuna bez sarılı uzun sırık.:ESE

Fırsat,kelepir.:OKAZYON

Fışkıran su.:DAFİK

Fışkırma. :  FEVERAN 

Fidan,taze sürgün.:NİHAL

Fidan,yeni dikilmiş fidan.:DİKME

Fide dikilirken kullanılan ucu çatallı çubuk. :  DİKEÇ  : DİKELEÇ

Fide veya fidan dikilen yer.: ARIK

Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak. : TAVA

Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer. : YASTIK

Figür.:BETİ

Fihrist.  :  KATALOG

Fiiller,eylemler anlamında eski söz.  :   EFAL

Fiiller,işler anlamında eski sözcük.:EFAL

Fiillerin zarf olarak kullanılan şekilleri, bağfiil.: ULAÇ

Fildişi kıyısı plakası. : Cİ 

Filgillerden,dördüncü zamanda Avrupa ve Asya’da yaşamış olan,şimdi ancak fosili bulunan iri,kıllı bir hayvan.:MAMUT

Filika büyüklüğünde,islimle işleyen deniz teknesi,küçük vapur,istimbot.:ÇATANA

Filipinler’de konuşulan bir dil.:İLONGO

Filipinler’de yaşayan Müslüman bir halk. : MOROLAR

Filipinler’de yetişen ve Manila keneviri adlı elyafı veren muz türü. :  ABAKA 

Filipinler’de yetişen,dokuma maddesi elde edilen bir tür muz ağacı.:MANİLA KETENİ

Filipinlerde konuşulan bir dil.:TAGALOG

Filistin Direniş Hareketi. :   İ NTİFADA

Filiz,sürgün.:CIMBAR

Filizlenmek.:CÜCÜKLENMEK

Film seslendirmelerinde,tiyatro oyunlarında hareketlere uygun seslerin özel bazı yöntemlerle çıkartılması işlemi.:EFEKT

Filmin başlangıç yazıları.  :   JENERİK

Filmin kurgusu açısından bir bütün oluşturan plan dizisi.:SEKANS

Filmlerin çekimi sırasında kullanılan ve üstünde filmle ilgili çeşitli bilgiler bulunan tahta.:KLAKET

Fin milli destanı.:KALEVALA

Fin mitolojisinde güneş tanrısı.:PAİVA

Fincan biçiminde bir ağızlığı ve keçe yastıklı anahtarları olan bakırdan yapılma nefesli bir çalgı.:OFİKLEİT

Fincanın dibine çöken kahve tortusu.:TELVE

Finlandiya parlamentosuna verilen isim.  :  EDİSKUNTA

Finlandiya’da göl.: İNARİ

Finlandiya’nın plaka işareti.:SF

Finlandiya’nın resmi adı.:SUOMİ

Fistül.: AKARCA

Fişeğin  kapsül,barut ve kurşun taşıyan bölümü.:KOVAN

Fiyatların düşmesini önlemek için ürünlerin piyasaya sürülmeyip tahrip edilmesine verilen ad.:DARDANİZM

Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu.:OPTİK

Fiziksel bir olayı kendiliğinden tespit edip çizen araç.:İMLEÇ

Fiziksel kimyada sıvı asıltı.:EMÜLSİYON

Fizikte bir iş birimi. :   JUL

Fizikte direnç birimi.:OHM

Fizikte enerji, yük,açısal momentum yada başka fiziksel niteliklere ilişkin doğal kesikli (ayrık) birim yada paket.:KUVANTUM

Flurya (veya Florya) da denilen güzel ötüşlü bir kuş.:YELVE

Flüor,klor,brom,iyot ve astat elementleri için kullanılan ortak sözcük.:HALOJEN

Fok derisinden yapılmış Kamçatka kayığı. : BAYDAR

Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine.:BAKALİT

Formika görünümlü  sunta .: SUNTALAM 

Fosforun simgesi. : P

Fosil bilim.:PALEONTOLOJİ

Fosil.:TAŞIL

Fotoğraf duyarlığını belirten sayısal değer.  :   ASA

Fotoğraf filmi üzerine saptanan zaman parçası.Fotografik an.:ENSTANTANE

Fotoğraf klişesi üzerindeki noktaların sıklığını,seyrekliğini belirleyen ölçü.:TRAM

Fotoğrafçılıkta odak uzaklığı.:FOKAL

Fotoğrafta veya sinema filminde güzel bir etki bırakan yüz,duruş.:FOTOJENİK

Fotomekanik işlemlerde duyarlı tabaka önüne yerleştirilen kareli veya ağımsı saydam bir malzemeden oluşan elek.:TRAM

Fovizm akımının kurucularından olup özellikle manzara resimleriyle tanınmış Fransız ressam.:VLAMİNCK

Francis Ford Coppola’nın ünlü filmi. : BAYA

Fransa’da 1710-1750 yılları arasında yaygın olan süsleme üslubu.:ROKAY

Fransa’da 18. yüzyılın başında çok geçerli olan,kavisli çizgileri bol,gösterişli bir bezeme üslubu.:ROKOKO

Fransa’da 30.59 gr , İngiltere’de 28.349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi.:ONS

Fransa’da bir ırmak. : AİM - ADOUR

Fransa’da bir idari bölge.: AİN

Fransa’da bir kent. LYON .:DİJON

Fransa’da eleştirel felsefe okulunun öncülerinden olan ünlü düşünür,tarihçi ve din bilgini.:RENAN

Fransa’da romantizme tepki olarak doğan gerçekçi şiir akımı.:PARNASİZM

Fransa’da,şatosuyla ünlü bir kent.:ANET

Fransa’nın  Provence bölgesine özgü,iki derili,uzun ve dar gövdeli,tek değnekle çalınan bir davul.:TAMBUREN

Fransa’nın batısında 1793 de ayaklanan krallık taraftarı köylü çetelerinin üyelerine verilen ad.:ŞUAN

Fransa’nın en uzun ırmağı.:LOİRE

Fransa’nın güneybatısında planlama bölgesi.:AKİTANYA

Fransa’nın kuzey yarısında konuşulan Roman dili lehçeleri. :  OİL 

Fransa’nın plakası. :   FR

Fransa’ya karşı yürütülen Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın en önemli önderi, Cezayir Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olmuş, ülke ekonomisine sosyalist yön vermiş, 1965’de Bumedyen önderliğindeki bir askeri darba sonucunda devrilmiş ünlü Cezayir’li devlet adamı. : AHMET BİN BELLA

Fransa’ya özgü bir tür yumuşak beyaz peynir.:BRİE

Fransız devrimi sırasında,Gironde ilinden gelme idealist genç avukatların oluşturduğu ılımlı cumhuriyetçiler.:JİRONDENLER

Fransız izlenimciliğinin kurucularından olan ünlü ressam. : ALFRED SİSLEY

Fransız mutfağına özgü bir tür börek.:VOLOVAN

Fransiyum’un simgesi.:FR

Franz Kafka’nın sevgilisi. :   MİLENA 

Frekans,çalgıların akortlanmasında temel alınan ses.:DİYAPAZON

Frengi. : SİFİLİS : ŞANKR

Frengiye benzer bir hastalık. : PİAN

Frenk    kimyonu   da   denilen   ve   meyveleri   baharat   olarak    kullanılan    otsu    bir   bitki.:KERAVİYE

Fulya balığına verilen bir başka ad.:ÇOÇONA: ÇOÇUNA

Futa. : KİK

Futbol ayakkabılarının altındaki,çimende rahat etmeyi sağlayan,deri yada sentetik kabara.:KRAMPON

Futbolda gol pasına verilen ad. : ASİST

Futbolda topa kavis verilerek  yapılan hafif vuruş. : PLASE   

Futbolda,kale önüne diklemesine atılan topa verilen ad.:ŞANDEL

Fütürizm akımının kurucularından ünlü İtalyan ressam. : GİACOMO BALLA

Fütüvvet şeyhi.: AHİ

Füzeli mermi veya makinelerin,havaya fırlatılmak için üstüne yerleştirildikleri eğik destek.:RAMPA

   
Bugün 56 ziyaretçi (112 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=