Bulmaca Sözlüğü - M
   
bulmaca sözlügü
  Ana Sayfa
  Sözlüğü kullanma
  A
  B
  C
  Ç
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  İ
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  Ö
  P
  R
  S
  Ş
  T
  U
  Ü
  V
  -Y
  Z
  Harita
  Hakkımızda
  soru-cevap
  indir
  Sizin gonderdikleriniz
  bulmacasozluguyorum
  İletişim
  Site içi arama

bulmacasozlugu.org

Maaş alamayan yeniçerilere verilen ad. : ULUFESİZ

Maaş ve ücretlerin derece ve miktarını gösteren cetvel.:BAREM

Maaş, aylık. :   RATİBE 

Macar göçebesi,çingenesi.:ÇİGAN

Macar mutfağına özgü bir et yemeği. : GULAŞ

Macaristan’ın eski para birimi.:FLORİN

Macaristan’ın eski para birimi.:PENGÖ

Macaristan’ın para birimi. : FORİNT:FİYORİN

Macun.:KİT

Maçka yaylaları. : ARMUTLUK : KASAPOĞLU :KIRANTAŞ :KURUGÖL :MESARAŞ: AKARSU :AYKARSA :CAMİBOĞAZI EREBOYU :FURNOBA: LİVAYDA :ORTAOBA  

Madagaskar adasında yaşayan bir maymun türü.:MAKİ

Madagaskar plakası. : RM

Madagaskar’da yaşayan bir cins guguk kuşu.:KUA

Madagaskar’da yaşayan bir cins maymun. :  VARİ  : AKUMBE

Madagaskar’da yaşayan ötücü bir kuş.:VANGA

Madagaskar’ın başkenti. :TANANARİVE 

Madagaskar’ın plaka işareti.:RM

Madde miktar birimi.:MOL

Maddeci İslam öğretisi. : RAVENDİYE

Maddeler. : MEVAD

Maddenin yapısına atomik düzeyde müdahale ederek yeni maddeler ve ürünler geliştirmeyi amaçlayan bilim dalı.:NANOTEKNOLOJİ

Maddi nitelikleri olmayan,manevi. : İÇLEK

Maddi şeylere değer vermediği için üstüne başına özenmeyen,dağınık ve derbeder kimse.:HARABATİ

Mademki anlamında yöresel bir sözcük. : HAÇAN

Maden bilimi.:MİNERALOJİ

Maden eşya üzerine vurulan bir cins cila.:EMAY

Maden fırını. :  KÜRE

Maden kazımak için kullanılan çelik kalem.:ÇAPLA

Maden kömürü katranında benzinle birlikte bulunan,eritici ve leke çıkarıcı olarak kullanılan,yanabilir sıvı hidrokarbür.:TOLÜEN

Maden kömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen antiseptik bir hidrokarbon.:NAFTALİN

Maden külçelerinin eritilip arındırılması. : KAL

Maden ocağında kazı yerini ilerleme yönünden sınırlayan yüzey. Kazı yerleri.  :   ARIN

Maden ocaklarında kazılan yüksek eğimli ve dar çaplı galeri. : FERE

Maden parlaklığı verilmiş deri veya kumaş.,simli kumaş. : LAME

Maden pisliği, balmumu. : RİM

Maden posası. :CÜRUF

Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.:ARDA

Maden ya da kağıt para üzerindeki kafa resmi. :   EFİJİ

Maden yeri.Maden bulunan yer.:ERGENE

Maden,ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cila.:SAYKAL

Madencilikte açılmış olan boşluklardan tavan ve yanlardan taş veya cevher parçalarının düşmesini önlemek amacıyla tahkimat elemanları üstüne veya arkasına yerleştirilen bir tahkimat parçası.:KAMA

Madencilikte ağaç direklerin hazırlanması sırasında arta kalan kısa parça.:GÜCÜK

Madencilikte kazı yeri anlamında kullanılan sözcük.:ARIN

Madenden yapılan havalandırma bacası. : HAVALA

Madeni para.:SİKKE

Madeni paranın resimli yüzü. :   TURA 

Madenler dövülürken sıçrayan ince ufak parça.:ÇAPAK

Madenlerde birleşince tuz verebilen flor,klor,brom ve iyot elementlerine verilen ad.:HALOJEN

Madenleri sıvılaştırma, ergitme. :  İZABE

Madenleri yontmada kullanılan çelik araç : EĞE

Madenlerle birleşince tuz verebilen elementlere verilen ad.  :  HALOJEN

Madrid’de bulunan dünyanın en tanınmış müzelerinden biri. : PRADO

Mafya adamlarının,hesaplaşmalarında kullandıkları kesik namlulu av tüfeği.:LUPARA

Mafya örgütünün suskunluk yasası. : OMERTA

Mafya örgütünün üyelerine verilen ad.:MAFİOSO

Mağara.:KEHF

Mağaraları inceleyen bilim dalı. : SPELEOLOJİ 

Mağaraların tabanında yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri.:DİKİT

Mahalli. : YEREL

Mahkeme davetiyesi.:CELP

Mahrumluk.:NAKAMİ

Makam sırası,basamak,derece düzeni.:HİYERARŞİ

Makam,kat,özel yer.:ORUN

Makam,yüksek memuriyet.:MANSUP

Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatmak işi. :  TİRAMOL

Makarna üretiminde kullanılan bir buğday türü. : DURUM

Makarnacı.İtalyan.:WOP

Makas.:SİNDİ

Makat yoluyla cinsel temas; livata. : SODOMİ

Makedonya ve Kosova’da yaşayan etnik bir topluluk.:TORBEŞLER

Makedonya’da Türklere karşı direnen Sırp milliyetçilerine verilen ad. : ÇETNİK

Makedonya’nın başkenti.:ÜSKÜP ( SKOPJE )

Makedonya’nın para birimi. : DİNAR

Maki de denilen bir maymun cinsi. :  LEMUR 

Makine yağı.  :  GRES

Makinede yapılan işleme, dikiş. :   PİKO 

Makineli tüfek.:MİTRALYÖZ

Maksim Gorki’nin bir romanı.  :  FOMA

Mal değişimi,trampa.:TROK

Mal olarak verilen.  :  AYNİ

Mal sayımı.:ENVANTER

Mal ve hizmet grupları ile kaynaklar arasındaki bağlantıları inceleyen bilim dalı,iktisat.:EKONOMİ

Mal ve hizmet karşılığı yapılan ticaret, takas. : BARTER

Mal, mallar. : EMTİA

Malak.  :   BALAK

Malatya ilinde bir baraj.:ÇAT

Malatya yöresinde kayısı kurusuna verilen ad. : LAK

Malavi’nin para birimi.:KIVAÇA

Malaya dilinde delirme. : AMOK

Maldivler’in (Hint Okyanusu) başlıca adası ve başkentinin adı. : MALE

Malezya ve Endonezya’da odun kömüründe pişirilen çok baharatlı et şiş.:SATAY

Malezya,Endonezya ve Kamboçya’da hem erkek hem de kadınların giydiği uzun kumaş parçası biçimindeki etek.:SARONG

Malezya’da yetişen bir ağaçtan elde edilen, sanayide yalıtım maddesi olarak ve diş protezlerinde kullanılan kauçuğa benzer bir madde. : GUTAPERKA

Malezya’nın başkenti.:KUALA LUMPUR

Malezya’nın para birimi. :   RİNGGİT 

Malın satış değeri. : RAYİÇ

Mali işler.:FİNANS

Mali’nin başkenti. :  BAMAKO

Mali’nin plakası.:RMM

Mallar. : EMVAL

Malta humması.:KALAAZAR

Malta humması” da denilen ve insana çiğ sütten bulaşan ateşli hastalık.:BRUCELLOZ:BRUCELLA

Maltalıların altı düz,pruva tarafında bir direği olan,küçük teknelerine verilen ad.:SİPARONER

Maltalıların kullandıkları altı düz küçük kayık.:SİPARONER

Manavadharmaşastra     diye   de   adlandırılan    Hindu    yasalarının     en   önemli    metnine verilen ad.  :  MANU  SMRİTİ 

Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e dökülürken oluşturduğu, doğal güzelliğiyle tanınmış göl.:TİTREYENGÖL

Manda bağırması.:BÖĞÜRME

Manda pastırması. / Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek: KAKAÇ

Manda sütünden yapılan bir Hint peyniri.:SURATİ

Manda yavrusu. : MALAK : KOTA

Mangal. :  KORLUK

Manganezin simgesi. : MN

Manila keneviri” adlı elyafı veren muz türü. : ABAKA

Manisa lalesi.:ANEMON

Manisa’daki  Ağlayan  Kaya’nın o olduğuna  inanılan, doğurganlığıyla  ünlü  Frigya Kraliçesi.:NİOBE 

Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkında bir yayla.:ATALAN

Manisa’nın Kula ilçesi yakınlarında bir kaplıca. : EMİRLER

Manisa’nın Kula ilçesinde bir kaplıca.:EMİRLER

Maniyerizm akımının ve geç dönem Rönesans sanatçılarının en önemli temsilcilerinden biri olan ünlü Venedikli ressam. TİNTORETTO

Mankafa , sersem.: SEME

Mantar asalaklarından oluşan hastalık.:MİKOZ

Mantar bilimi. : MİKOLOJİ

Mantar enzim karışımı. : SAMA

Mantar katmanı çok gelişen bir tür meşe. : SEZÜ

Mantar.:MİKOZ

Mantarlarda şapkayı taşıyan sapa verilen ad. : STİPA

Mantarlardan kurutularak elde edilen,çabuk tutuşan,süngerimsi madde. :KAV

Mantık. : ESEME

Mantıkta bir düşüncenin başka sözlerle yeniden anlatılması.:GENELEME

Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla ileri sürülen tasım. : EPİKEREM

Mantıkta ve felsefede küçük önerme.:MİNÖR

Mantıkta verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç.:VARGI

Mantıkta,birbirine bağlı iki önermeden sonraki.: SONURTU

Mantıkta,doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayalı akıl yürütme yolu.:TASIM

Manyetik alanın şiddet birimi.:GAUSS

Manyetik rezonansın kısaltması. : MR

Manyok kökünden çıkarılan nişasta. : TAPYOKA

Manzum öykü.:FABL

Marangoz işlerinde ince kenar pervazı.:ZIH

Marangoz keseri.:YONAK

Marangoz, dülger, demirci ve çiftçilerin kullandıkları, testere, keser, balta, saban demiri, çizek gibi aygıtlar. : AMARAT

Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları alet.: ECENE

Marangozların yada fıçıcıların ağaç yontmada kullandığı bir tür keser.:AYDEMİR

Marangozlukta  tahta  üzerine  boydan  boya   açılan, kesiti  kare  veya  dikdörtgen  biçiminde  kanal. : KİNİŞ

Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç. : İĞDEMİR

Maranta adlı kamıştan elde edilen ve bebek maması yapılan un. :  ARAROT

Mardin ilinde ünlü bir ören yeri.:DARA

Mardin ilinde yaşayan Hıristiyan Nasturiler’e verilen ad. : ASURİLER 

Mardin yöresine özgü , “basmavat” da denilen  ve haşlanarak hazırlanan içliköfte. : İKTEBET

Mardin yöresine özgü,hayat çöreği de denilen çeşitli baharatlarla hazırlanan bir tür kalın pide.:KİLİÇE

Mardin yöresine özgü,kızartılarak hazırlanan içli köfte. : IROK

Mardin yöresine özgü,kuzu budu ve bademle yapılan bir yemek.:DOBO

Mardin yöresine özgü,pirinç ve kuzu etiyle yapılan işkembe dolması.:KİBE

Mardin’de ünlü bir medrese.:ZİNCİRİYE

Mardin’in bir ilçesi. : DERİK

Mardin’in Dargeçit ilçesinde bir kaplıca.:GERMİAB

Mardin’in geleneksel sokaklarındaki kemerli geçitlere verilen ad. : ABBARA

Mardin’in Midyat ilçesinde “Deyr-Ül-Umur” da denilen ünlü Süryani manastırı. : MORGABRİEL

Mardin’in Midyat ilçesinde Süryani mimarisi açısından zengin bir bölge.:TURABDİN

Marksist terminolojide, dünyayı dönüşmeyi amaçlayan etkinliklerin tümü. : PRAKSİS

Marksist terminolojide,proletaryanın sınıf bilincinden yoksun alt tabakası. : LUMPEN

Marmara bölgesinde bir göl.:ULUBAT

Marmara bölgesinde kum midyesine verilen ad. : CİMCİK:CİKCİK

Marmara Bölgesinde yetiştirilen bir üzüm cinsi. : PİNO

Marmara bölgesindeki samanlı dağlarının en yüksek tepesi.:KELTEPE

Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde yer alan Yıldız dağlarının eski adı.:ISTRANCA

Marmara denizinde bir ada. : PAŞALİMANI

Marmara denizinde bir ada.:EKİNLİK

Marmara denizinde turistik bir ada.  :   AVŞA

Marmaris ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir  koy.:TURUNÇ

Marmaris ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış turistik bir köy. : ORHANİYE

Marmaris’in Gökova körfezi kıyısında,doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.:LÖNGÖZ

Marmaris-Datça arasında doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.:ÇUBUCAK

Martıya benzer bir deniz kuşu. : FULMAR

Martin Scorsese’nin,14. Dalay Lama’nın yaşamını konu alan filmi.:KUNDUN

Masa tenisi. :PİNGPONG

Masa ve sandalye ayaklarını birbirine bağlayarak açılmalarını önleyen çubuk.:GERGİCEK

Masa,dolap,komodin gibi düz levhalardan yapılan mobilya.:TABLALI MOBİLYA

Masaj aktiviteli havuzlu banyo, sağlık havuzu. : JAKUZİ

Masalları ve öyküleri ile tanınan İranlı yazar.:BEHRENGİ

Masif. : SOM

Maskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun giysi. : DOMİNO

Mason sırlarının öğretildiği tören.:RİT

Mason.: FARMASON

Mastı çiçeği.:ARNİKA

Mastürbasyon,istimna.:ONANİZM

Matadorların boğayı kızdırmak için kullandıkları kırmızı bez. :MULETA

Matbaacılıkta   sürtme   yoluyla   kağıt   veya    düzgün   bir   yüzeye  aktarılan  grafik  karakteri.:LETRASET

Matbaacılıkta harfler yada satırlar arasındaki açıklık.:ESPAS

Matbaacılıkta kullanılan bir çeşit ince harf. : ELZEVİR

Matbaacılıkta,koyu dizilmiş harflere verilen ad.:BOLD

Matematiğin sayıları,bunların arasındaki bağıntıları ve işlemleri konu alan dalı.:ARİTMETİK

Matematik. :  RİYAZİYE

Matematikte “Doğrusal” anlamında kullanılan terim. : LİNEER

Matematikte değişmesi bir doğruyla gösterilebilen fonksiyonlar için kullanılan sözcük.:LİNEER

Matematikte özdeş.:İDENTİK

Matematikte saniyenin altmışta biri.:SALİSE

Matematikte, karmaşık geometrik şekillerin ortak adı.  :  FAKTAL

Matematikte,aynı cinsten onluk bir küme.:DESTE

Matematikte,bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru.:TEĞET

Matematikte,herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri.:ASKAT

Matematikte,türevi bilinmeyen fonksiyon.:İNTEGRAL

Maun da denilen bir ağaç. : AKAJU

Mavi hareli ela göz. :ÇAKIR

Mavi ile yeşil arası bir renk.:CAM GÖBEĞİ

Mavi kantaron,peygamber çiçeği.:BELEMİR

Mavi peri kuşu.:İRENA

Mavi rengi ayırt edememe.:ASİYANOPSİ

Mavi renkli değerli bir süs taşı.:SAFİR

Mavi renkli değerli bir taş.  :  FİRUZE

Mavi renkli olup,sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya.:ÇİVİT

Mavi. :  MAİ

Mavimsi beyaz renkte parlak yüzlü bir maden veya bu madenden yapılmış eşya.:ÇİNKO

Mavimsi bir göz rengi.:ÇAKIR

Mavimsi yeşil renkli küçük bir kuş.:FANTA

Mavimtırak esmer renkte katı bir element.:İYOT

Maya. :FERMENT

Mayakovski’nin başını çektiği eski Sovyet edebiyat grubu. :  LEF 

Mayakovski’nin sevgilisi.: LİLİBRİK

Mayalanma.  :   FERMANTASYON

Mayalanmamış hamurdan sacda yapılan ekmek.:HAMURSUZ

Mayalanmış pirincin süzülüp arındırılmasıyla yapılan alkollü Japon içkisi.: SAKE

Mayalar’da yağmur tanrısı. : CHAC 

Mayalı hamurdan tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince ekmek türü. : LAVAŞ

Mayalı hamurdan,içine çeşitli katkılar konarak hazırlanan bir tür kokulu çörek.:NOKUL

Mayalı hamuru bezelere ayırarak yufka haline getirip sac üzerinde pişirdikten sonra alt ve üst kısımlarının yağlanmasıyla yapılan ekmek.:EBELEME

Mayasıl.:EGZAMA

Mayasız hamurdan yapılan,peynirli veya peynirsiz pide,yufka.:KATLAMA

Maydanozgillerden 20-60 cm boyunda bir bitki,kara kimyon.:KİŞNİŞ

Maydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu tohumu.:ÇEMEN

Maydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu tohumu.:ÇEMEN

Maydanozgillerden bir bitki.:REZENE : NARDİN

Maydanozgillerden ıtırlı bir bitki.:KİMYON

Maydanozgillerden özel kokulu bir bitki.:KILIR

Maydanozgillerden uyuşturucu ve zehirli bir bitki.:BALDIRAN

Maydanozgillerden,beyaz yada pembe çiçekli bir bitki. : HOROZGÖZÜ

Maydanozgillerden,hamur işlerinde ve rakı yapımında kullanılan bir bitki.:ANASON

Maydanozgillerden,hekimlikte kullanılan bir bitki,deve elması.:ÇAKIRDİKENİ

Maydanozgillerden,ince yapraklı,bazı yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki.: DEREOTU

Maydanozgillerden,kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki.:KEREVİZ

Maydanozgillerden,su kıyılarında ve bataklıklarda yetişen zehirli bir bitki.:SUREZENESİ

Mayhoş bir meyve. : ALIÇ

Maymun türü. :   LANGUR

Maymunlar dahil memeliler takımı. : PRİMAT

Mecazen beceriksiz,başarısız,dikkate alınmayan.: TATARAĞASI

Mecazen çok istekli.:TEŞNE

Mecazen serserilerin,külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.Kaba konuşma.: ARGO

Meclis,toplantı.:NADİ

Mecusi.:ZERDÜŞTİ

Med İmparatorluğu’nun başkenti. : EKBATANA

Medrese öğrencisi.:SOFU:SUHTE:MOLLA

Mehmet Rauf tarafından 1908’de İstanbul’da yayınlanan aylık kadın gazetesi.:MEHASİN

Mehtap. : MAHİTAP

Mehter müziğinde yer alan ve iki değnekle vurularak çalınan davul, bir tür kös. :NAKKARE 

Mehter takımına ve bunun bulunduğu yere tarihte verilen ad.:NAKKARHANE

Mehter takımlarında ve tekkelerde kullanılmış olan,metal kaseli,küçük iki davuldan oluşan usul vurma aracı.:KUDÜM

Mekan. : UZAM

Mekanik saatlerde, balans çarkının düzenli dönmesini sağlayarak zaman ayarını denetleyen düzenek. : EŞAPMAN

Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile dişliler arasına yerleştirilen parça.Bilyalı yatak.:RULMAN

Mekanik. : MİHANİKİ

Mekanizma. : DÜZENEK

Mekansız. :  LAMEKAN  :  BİMEKAN 

Mekke ve Medine’de  oturan ileri gelenlere dağıtılmak üzere törenle gönderilen parayı taşıyan topluluk. : SÜRRE ALAYI

Mekke’de hacıların arife günü toplandıkları tepe. : ARAFAT

Mekke’de kutsal tepe.:MERVE

Mekke’nin kuzeydoğusunda Hz Muhammed’in Allah’tan ilk buyruğu aldığı dağ.: HİRA

Mekke’ye giden yollarda hacıların ihrama girdikleri noktalar. : NİKAT

Meksika’da bir yanardağ.:AJUSKO

Meksika’da bir yanardağ.:POPOCATEPETL

Meksika’da büyük bir taş uygarlık kurmuş olan eski halk. : AZTEKLER

Meksika’da mısır unuyla yapılan ekmeğe verilen ad. :   TORTİLLA 

Meksika’da yabani olarak yetişen bir agevenin yapraklarından elde edilen bitkisel lif. : TAMPİKO

Meksika’da yetişen ve tohumlarından elde edilen yağı kozmetik sanayinde kullanılan bir bitki.:JOJOBA

Meksika’dan yayılmış hareketli,modern bir dans. : ÇAÇAÇA

Meksika’ya özgü dinsel tören dansı.:CONCHERO

Meksika’ya özgü sert bir içki.:TEKİLA

Meksika’ya özgü, bir tür mısır ekmeği.: TAKO

Meksika-Guatemala sınırında konuşulan yerli bir dil. : MAM

Meleke.: YETİ

Melez bir koyun cinsi.:DAĞLIÇ

Melez, kırma. : METİS : AZMA: KIRIK

Melodi. : EZGİ

Melun , kovulmuş,lanetlenmiş, istenmeyen. : LAİN

Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç. :   TİRLE

Meme bezinin radyografiyle incelenmesi. : MAMOGRAMİ

Meme emen çocuk. : REDİ

Meme.  :  EMCEK

Memleket.  SILA 

Memleketler.Ülkeler. :MEMALİK

Memur maaş çizelgesi.:BAREM

Memur maaş,derece ve miktarını gösteren cetvel.:BAREM

Memurlar.:MEMURİN

Mendil,örtü,yatak çarşafı gibi şeylerin kenarına yapılan bir tür süsleme.:AJUR

Meneviş. : HARE :DALGIR

Menkul kıymetler borsasında,masanın başında devamlı bulunan ve işlemleri yürüten üyeye verilen ad.:DEALER

Menteşe. : REZE

Menzil,amaç. : EREK

Mercan köşk.: ŞİLE

Mercan resifleri üzerinde oluşan,çoğunlukla kumlu,küçük düz ada. : KEY

Mercanköşk bitkisine verilen bir başka ad.:ŞİLE

Mercek kullanmaksızın tekil bir fotoğraf görüntüsü oluşturma yöntemi.:HOLOGRAFİ

Mercek. : ADESE

Mercekleri 27 mm aralıklı üç ayrı alıcının yan yana birleştirilip eşlemeli olarak çalıştırılmasıyla ortaya çıkan bir geniş perde ve üç boyutlu sinema tekniği.:SİNERAMA

Mercimek ve hamurla yapılan bir yemek. : SAKALÇARPAN

Mercimekli bulgur pilavı.:MÜCEDDERE

Mercimekten az büyük ,buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç,melengiç.: ÇİTLENBİK

Merdiven biçiminde çıkıntıları olan kubbe.:MUKARNAS

Merdiven parmaklığı. :   TRABZAN 

Merdiven ya da merdiven basamağına verilen ad.  :   AYAKÇAK

Merhale. : EVRE

Meriç ırmağının deltasında,bir çok kuş türünü barındıran ve tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir göl.:GALA

Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan ve Türk Lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.:EFEKTİF

Merkez Bankasının pasifinde kayıtlı bulunan para miktarı. : BAZ

Merkez Ofisi Kaliforniya’da bulunan,dünyanın en büyük arama motorlarından birinin ve geliştiricisi olan şirketin adı.:GOOGLE

Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun durumu.:HOMOTETİ

Merkez. :ÖZEK

Merkür.Güneşe en yakın gezegen. :   UTARİT 

Mermer yada taş üzerine oyulan ucu kıvrık yaprak motifi.:BUTE

Mermer,tebeşir,alçı taşı gibi bir çok taşın temel maddesini oluşturan kalsiyum oksit.:KİREÇ

Mermi olarak çakıl taşı atan bir tür top.:ÇAKALOZ

Mermilerde ve ateşli silahlarda çap.:KALİBRE

Mermilerin namlu içinde veya dışındaki hareketlerini inceleyen bilim dalı.:BALİSTİK

Mersin ağacının bezelye büyüklüğünde ve morumsu siyah renkli meyvesine verilen ad.:MURT

Mersin ağacının nohut büyüklüğünde ve morumsu siyah renkli meyvesi.  : HAMBELES

Mersin yöresine özgü, çok küçük doğranmış etlerin saç üstünde pişirilmesiyle yapılan bir tür kebap.:TANTUNİ

Mersin’in 10 km güneybatısında Pompeipolis de denilen antik bir kent.:SOLİ

Mersin’in Anamur ilçesinde,sarkıt ve dikitleriyle tanınmış mağara. :KÖŞEKBÜKÜ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir mağara.:ÜĞÜ

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin eski adı. : NAMRUN

Mersin’in Gülnar ilçesinde bir göl.:HORTU

Mersin’in Silifke ilçesinde antik bir kent.:OLBA.:URA

Mersin’in Silifke ilçesinde turistik bir mağara.:NARLIKUYU

Mersin’in Tarsus ilçesine özgü av köpeği cinsi. : ÇATALBURUN

Mersinbalığı ailesinin en iri türü olup değerli havyarı için avlanan bir balık.:BELUGA

Mersinbalığının,yumurtasından havyar yapılan bir türü.:ÇIĞA

Mersingillerden , toprağın  suyunu  çekerek  yerin  bataklık  duruma  gelmesini  önleyen  bir  ağaç. :OKALİPTÜS

Mert kimseler,yiğitler.:MERDAN

Mert yaradılışlı,yüce gönüllü,yiğit.:CİVANMERT

Mert, kalender ve babacan kimse. : AGA

Mesir macununu bulan ve bunun dağıtımıyla ilgili törenler düzenleyen 16.yy Türk mutasavvıfı ve hekimi. : MERKEZ EFENDİ

Mesleği değerli kağıt ve metal paraları birbiriyle değiştirmek,tahvil alışverişi yapmak olan kimse. :SARRAF

Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse.: BEZİRGAN

Meslek argosu.:JARGON

Meslek,uzmanlık.  :  KARİYER : ERTİK

Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam”,”Ezelden aşinayım ben”,”Derdimi ummana döktüm asumana inledim” gibi şarkılarıyla tanınmış bestecimiz. :ŞERİF İÇLİ

Mest üzerine giyilen sarı pabuç. : ÇEDİK

Meşe ağacının meyvesi,palamut.:PELİT

Meşime, son. : ETENE

Meşin keskisi. : TEBER

Meşin torba.:DAĞARCIK

Meşinden yapılan döşek, sofra örtüsü. :  NAT 

Meşinden yapılmış büyük heybe.:HURÇ

Meşru olmayan çocuk.:ANSIZ

Meşrubat kapaklarının kapanma sıkılığı.:TORK

Metal  bidonlar  içinde  az  bir  basınç  altında  sıvılaşan, yakıt  olarak  yararlanılan hidrokarbür gazı. : BÜTAN

Metal bir yüzeyi nikelle kaplama.:NİKELAJ

Metal büyük tepsi.:SİNİ

Metal çubuk ve borulara diş açan alet,pafta.:YİVAÇAR

Metal çubuk ve borulara diş açan aygıt.: PAFTA

Metal paraları inceleyen bilim dalı.:NÜMİZMATİK

Metal paraların ve madalyaların kalıbını hakkeden kişi,para ressamı.:SİKKEKEN

Metal paranın resimli yanı.:TURA

Metal parlaklığı verilmiş deri.:LAME

Metal parlatma aracı. :  MISKALA 

Metal saplama. : PİM

Metal yada tahta üzerine kazıldıktan sonra basılan resim. :ESTAMP

Metal yüzeyler üzerindeki oyma işlemleri iç,in kullanılan  çelikten yapılmış kalem.:ÇAPLA

Metal,toprak gibi şeylerden yapılmış,ağzı açık,kulplu,bardağa benzeyen küçük kap.:MAŞRAPA

Metalden yapılmış hilal. : ALEM

Metalleri birleştirmede kullanılan kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı. : LEHİM

Metin Eloğlu’nun bir şiir kitabı. : HEP

Metrekare de 1 kandela’ya eşdeğer ışıltı birimi. : NİT

Metrenin kabul tarihi olan 1 Nisan 1931’e kadar yurdumuzda da kullanılan, 283 cm. tutarında uzunluk ölçüsü birimi. : İSBA

Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi. : ANGSTRÖM 

Metrenin üçte biri kadar olan eski bir uzunluk ölçüsü.:KADEM

Metres, dost anlamında çingenece sözcük. : GACO

Mevlana’nın bir yapıtı.:FİHİMA FİH

Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz,yakasız,yırtmaçlı,beli kırmalı,uzun ve geniş giysi.:TENNURE

Mevlevi dervişlerinin ney,nısfiye gibi çalgılar eşliğinde,kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.: SEMA

Mevlevilerde tarikat pirinin gömülü olduğu tekke.:ASİTANE

Meydan korkusu. : AGORAFOBİ

Meyhane.  :  HARABAT:   HANUT.:MEYGEDE

Meyve bahçesi.:BAĞ

Meyve ezmesi.:PESTİL

Meyve koparırken dalları çekmeye yada kovandan bal almaya yarayan araç.:EĞİÇ

Meyve koparmak için ucuna üçlü yada dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık.:LALE

Meyve kurusu. : KAK:ÇİR

Meyve posası. : CİBRE 

Meyve püresi,şeker ve limonla hazırlanan dondurmaya benzer bir yiyecek.:GRANİTA

Meyve püresi,şeker ve limonla tatlandırıp dondurarak hazırlanan,dondurmaya benzer bir yiyecek.:GRANİTA

Meyve salkımlarına verilen ad.:UNKUD

Meyve sebze satmak için yapılmış eğreti dükkan.:SALAŞ

Meyve suyunun şekerle kaynatılmasıyla istenilen yoğunlukta elde edilmiş şekerleme.:JÖLE

Meyve şekeri,früktoz.:LEVÜLOZ

Meyve ve böceklerle beslenen ötücü bir kuş.:KARATAVUK

Meyve ve sebze toptancısı.:KABZIMAL

Meyve vermeyen bitki.:AKARP

Meyve,sebze,tarhana gibi şeyleri kurutmaya yarayan genişçe ve üstü açık balkon.:SEREN

Meyvesi iri ve yuvarlak,kabuğu koyu kırmızı olan bir kiraz cinsi.:KARABODUR

Meyvesinin çekirdeği kavrulup dövüldükten sonra suda kaynatılarak içilen bir ağaç türü.:KAHVE

Meyvesiz bitki.:AKARP

Mezar anıt taşı.:BALBAL

Mezar. : SİN :KABİR:   MERKAT.:KARAYER

Mezarların baş ve ayak uçlarına diklemesine yerleştirilen, yazı ve çiçek motifleriyle süslü taş.:ŞAHİDE

Mezarlık yada kemiklik olarak kullanılmış olan yer altı yapısı.:KATAKOMP

Mezbaha,kesimevi. : KANARA

Mezgitgillerden,kuzey denizlerinde yaşayan,eti yenen,karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık.:MORİNA

Mezhebini gizleme. :   TAKİYE 

Mezhep.:SEKT

Mezopotamya dininde Babil’in koruyucu tanrısı.:MARDUK

Mezopotamya panteonunda tüm tanrıların babası ve kralı olan gök tanrısı.:ANU

Mezopotamya tanrısı Enki’ye verilen bir ad.:EA

Mezopotamya ülkesinin koruyucu tanrısı.:ASUR

Mezopotamya’da kullanılan eski bir hacim ölçüsü.: NEF

Mezopotamya’da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi. : KA

Mezopotamya’da kurulmuş eski bir uygarlık. : ELAM

Mezopotamya’nın kuzey kesiminde MÖ 1500 yıllarında hüküm süren krallık.:MİTANNİ

Mezuniyet plakası. :   BRÖVE 

Mıknatıs.:DEMİRKAPAN

Mıknatıslı iğnede oluşan sapmaları gözlemek yoluyla elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz.:GALVANOMETRE

Mırmır balığına verilen bir başka ad.:LEKELİMERCAN

Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad.:EHRAM

Mısır Güneş Tanrısı  :  . ATON

Mısır hava tanrısı.: ŞU:   SHU 

Mısır inanışında gök tanrısı. :  NUT 

Mısır mitolojisinde ölülerin koruyucusu olan tanrı. :   OSİRİS 

Mısır tanrılarının en eskisi.:NUN

Mısır tanrısı. :   SETH 

Mısır turnası.:İBİS

Mısır unu yemeği.  :   MAMALİKA

Mısır unu,peynir ve tereyağıyla yapılan bir tür bulamaç.:MIHLAMA

Mısır unu,tereyağı,peynirle yapılan ve mıhlama da denilen bulamaç.:KUYMAK

Mısır unuyla yapılan yağlı bir yemek. :  KAÇAMAK

Mısır ve Suriye’deki geleneksel konutlarda taş döşeli,ahşap tavanlı divanhane yada yazlık sofa benzeri mekan.:KAA

Mısır. : KOKOROZ: LAZUT

Mısır’a özgü bir tür el kuklası.:ARAGOZ

Mısır’da eski Mısırlılar çağından kalma kadın başlı aslan vücutlu heykel.:SFENKS

Mısır’da ölüler tanrısı. :   ANUBİS 

Mısır’da ünlü bir arkeolojik bölge. : AMARNA

Mısır’ın para birimi.:MİL

Mısır’ın plakası. :  ET

Mısırda ünlü bir antik kent.:EDFU

Mısırlıların ölüler ülkesine verdikleri ad.:İALU

Mızmız, sevimsiz. : SİNAMEKİ

Mızrak. : CIDA

Mızrap, çalgıç. :  PENA:   TEZENE

Mide iltihabı.:GASTRİT

Mide öz suyunda bulunan,proteinleri sindiren enzim.:PEPSİN

Midenin genişlemiş kısmı.:FUNDUS

Midye tavaya katılan bir sos.:TARATOR

Midye,istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan,pırıltılı,beyaz,sert bir madde.:SEDEF

Midyeden daha büyük kavkılı bir deniz hayvanı.:PİNES

Mihrace.: MAHARANİ

Miken kralı. : ORESTES 

Mikrobik hastalıklarla ilgili bilim dalı.:İNTANİYE

Mikrobiyoloji.:BAKTERİYOLOJİ

Mikrop kırıcı olarak kullanılan ve katrandan çıkarılan,koyu renkli yağsı bir sıvı.:LİZOL

Mikropla oluşan, mikroplu. :   İNTANİ

Mikropları ilaçla öldürme yolları.:ANTİSEPSİ

Mikropsuzlaştırma.:ASEPSİ

Mikroptan arındırma,sterilize etme.:TAKİM

Mikroptan ileri gelen hastalık.:İNTAN

Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü.:BATMAN

Milas ovasında bir dağ. : SODRA.:KNOSSOS

Milas’ın eski adı. : MYLASA  

Milattan sonra 1’nci yüzyılın ortalarında Roma’nın en önde gelen düşünce adamı olan ünlü filozof ve hatip. : SENECA

Milattan sonra 1600 ile 1750 yılları arasında klasik sanatı izleyen resim,mimarlık üslubu.:BAROK

Milletler,uluslar.:MİLEL

Milletlerin kültür ve törelerini inceleyen bir bilim dalı. : ETNOGRAFYA

Milletvekili,mebus.:SAYLAN

Milli yada mahalli konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik eseri. :   RAPSODİ 

Milliyetçi ve terörist,1929’da kurulan Hırvat derneği.:USTAŞA

Mimarlığın şehir düzeni ile uğraşan kolu. Şehircilik.:   URBANİZM

Mimarlıkta “sahın” anlamında kullanılan sözcük. : NEF

Mimarlıkta duvar içinde bırakılan oyuk bölüm.:NİŞ

Minarede külah ile şerefe arasında kalan bölüme verilen ad.:PETEK

Minder,yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri. :KITIK

Minik ampul. : LED

Minyatür.:NAKIŞ

Miras, bırakıt. : TEREKE

Mirasçılar arasında mirası paylaştıran ve yetimlerin hakkını koruyup idare eden şeriat memuru.:KASSAM

Mirasçılar.:VERESE

Mis keçisine benzer bir hayvan.  :   LERCİ

Misaller.:EMSİLE

Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu. : MADİK

Miskin, aptal, mıymıntı. : SÜMSÜK 

Miskinlik,beceriksizlik,yoksulluk,fakirlik.:MESKENET

Miskinlik,beceriksizlik.:MESKENET

Misvak ağacı. : ERKE

Mitoloji. : ESATİR

Mitolojide  karanlıklar tanrıçası.:AKHYLS

Mitolojide ateş tanrısı.:ATAR

Mitolojide doğa tanrıçası.:ARTEMİS

Mitolojide karanlıklar tanrıçası.:AKHYLS

Mitolojide kavga tanrıçası.:ERİS

Miyar.:AYIRAÇ

Mobilya cilalamakta kullanılan bir zamk türü.:GOMALAK

Mobilya kasası. : BAZA

Mobilya koruyucu madde.:VERNİK

Mobilya yapımında kullanılan bir tür yumuşak işlenmiş keçi derisi. : MAROKEN

Mobilyacılıkta dış yüzeylerin kaplanmasında kullanılan,dış etkenlere dayanıklı plastik bir malzeme.:LAMİNAT

Mobilyacılıkta minder,yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan keten veya kendir lifi.:KITIK

Mobilyalarda deri yada kumaşı ahşaba tutturmak için kullanılan iri,yarım yuvarlak başlı demir çivi.:KABARA

Mobilyaların   ve  otomobil  koltuklarının  kaplanmasında  kullanılan  döşemelik  bir  kumaş cinsi.:ALKANTARA

Modacılıkta ve dekorasyonda kullanılan,deri taklidi sentetik malzeme.:SKAY

Modern mantık.:LOJİSTİK

Modern Yunanca. : ELENİKA

Moğol devlet örgütünde ulusla oymak arasında yer alan sosyal ve idari birim.:UTUK

Moğolistan’ın başkenti.: ULANBATOR

Moğollarda özellikle İlhanlılarda komutan,emir.:NOYAN

Moğollarda vergi toplamakla görevli devlet memuru. : AVAN

Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan,ağır kokulu,gaz durumundaki basit element.:OZON

Molibdenin simgesi. :   MO 

Molier’in tanınmış bir komedisi. : CİMRİ

Monist.:TEKÇİ

Mor kadife üstüne sırmayla kabartma dal,yaprak ve çiçek işlemeli giysi.:BİNDALLI

Mor renkte bir tür kuvars.:AMETİST

Mora çalan kırmızı renk.  :   BORDO:GÜVEZ

Mora çalan koyu kırmızı renk.  :   GALİBARDA

Mora çalan koyu kırmızı renk.:GÜVEZ

Mora dönük canlı kırmızı renk:. RUBİ

Mora yarımadasını Yunanistan’dan ayıran boğaz.: KORENT

Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti.Her türlü siyasal düzeni inkar eden ve toplumun birey üzerinde hiçbir baskısını kabul etmeyen görüş. : NİHİLİZM 

Moritanya’nın başkenti. : NUAKŞOT

Moritanya’nın para birimi.:UGİYA

Motif. : ÖRGE

Motor güç birimi.:VAT

Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet.: BALATA

Motorlu araçlarda sarsıntıyı en aza indirmeye yarayan düzen. :AMORTİSÖR

Motorlu kara taşıtlarında direksiyon ile tekerlekler arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk.:ROT 

Motorlu taşıtlarda bütün taşıtı örten,genellikle sacdan yapılmış örtü. : KAPORTA

Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı.:RÖLANTİ

Motorlu taşıtlarda yedek olarak bulundurulan tekerlek. : STEPNE 

Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla benzin akışını sağlayan alet.:JİKLE

Motorlu tulumba  : MOTOPOMP

Motorsuz büyük tekne.  :  MAVNA

Motorun eskiyen yada aksayan parçalarını değiştirerek motoru yeni duruma getirme işlemi.:REKTİFİYE

Mozambik’in başkenti. :  MAPUTO

Mozart’ın Türk müziğinden esinlenerek bestelediği ilk operası.:ZAİDE

Mucizeler. Bacakların yere basan bölümü. :  AYAT

Muğla ilinde bir göl.:HOCAT

Muğla ilinde Köyceğiz Gölü kıyısında bir dağ. ÜLEMEZ

Muğla Marmaris karayolunda çok güzel bir panoramaya sahip dağ geçidi.:SAKAR

Muğla yöresinde ebegümeci bitkisine verilen ad.:EBECİK

Muğla yöresinde yetişen günlük ağacından elde edilen ve parfümeri sanayinde kullanılan hoş kokulu balsam.:SIĞLA YAĞI

Muğla’nın  Fethiye  ilçesi  yakınlarında , doğal  güzelliğiyle  tanınmış  bir  koy  ve  orman alanı.:KATRANCI

Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında ulusal park kapsamına alınan kanyon.:SAKLIKENT

Muğla’nın Fethiye ilçesinde antik bir kent.:TLOS

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi yakınlarındaki ünlü antik kent. : KAUNOS

Muğla’nın Marmaris ilçesinde,doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.:AMAZON

Muğla’nın Milas ilçesinde  ünlü bir antik kent. : EUROMOS

Muğla’nın Milas ilçesinde antik bir kent.:KERAMOS

Muğla’nın Milas ilçesinde,sit alanı olan bir dağ.:ASAR

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Menteşe Beyliğine başkentlik yapmış olan belde.:BEÇİN

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde,caretta tipi deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan kumsal.:İZTUZU

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir kaplıca.:GİRME

Muğla-Antalya il sınırında bir akarsu.:EŞEN

Muhasebeci,sayman.:AMAREGİR

Muhibbi’nin elif kaddin dal eyler,ağlatuben gözyaşını sel eyler diyen şair padişah.:KANUNİ

Mukavva ya da deri oymakta kullanılan eğri ve ağzı keskin alet. : NEVREGAN

Mukoza ile kaplı boşluklar içinde gelişen kötücül ur.:POLİP

Mum.: ŞEM

Muma batırılmış fitil.:ŞAMA

Mumlu boya ile yapılmış aziz resimlerine Hıristiyanların verdikleri ad.: İKON

Mumun hammaddesi.:PARAFİN

Murathan Mungan’ın ödüllü bir tiyatro eseri.:TAZİYE

Musa’nın gönderdiği 12 kaşiften biri.  :  KALEB

Musevi din adamı.  :  HAHAM

Museviliğin simgesi olan sekiz kollu şamdana verilen ad. : MENORA

Muska. : HAMAİL

Musluklu çaydanlık.:SEMAVER

Musluksuz su borusu.: LÜLE

Musul bölgesinde yaygın bulunan,Tanrının iyiliği,şeytanın kötülüğü temsil ettiğine,Tanrı ile Şeytan arasında sürekli bir tartışma olduğuna inanan bir İslam mezhebi.:YEZİDİ

Muş iline 30 km uzaklıkta kayak merkezi olan bir dağ.:KURKİK

Muş kentine 30 km uzaklıkta kayak merkezi olan bir dağ.:KURTİK

Muş yöresine özgü bir halk oyunu.:MAYŞOKİ.:MEYŞOKİ

Muşmulaya benzer bir yemiş.:ÜVEZ

Mutabakat;karşılıklı rıza.:KONSENSUS

Mutçuluk. : EVDEMONİZM

Mutfakta bulaşık teknesi. : EVİYE

Mutlak.:SALT

Mutlaka.:LACEREM

Mutlu,bahtiyar.:MUKBİL

Mutlu,dileğine ulaşmış.:BERHÜDAR

Mutlu.:BERHÜDAR

Mutluluk hormonu.:SEROTONİN

Mutluluk,uğur,baht.:KUT

Mübalağa yaparak övme.:ITRA

Mücevher.:CEVAHİR

Mühendis cetveli.: TE

Mühür bozma,mührün kaldırılması.:MÜHÜR FEKKİ

Mühür.:HATEM

Müjde,iyi haber.:BEŞARET

Müjdeli haber,müjde.:SAVA

Mükemmel. : OFLAS 

Münazara.:CEDEL

Mürekkep balığından elde edilen koyu siyah boyaya ve bu boya ile yapılan resimlere verilen ad./ Mürekkep balığı. : SEPYA

Mürekkep hokkalarına konan ham ipek.  :   LİKA

Mürekkep kurutma kumu.:RIH

Mürekkepbalığından elde edilen kahverengi boyaya ve bu boyayla yapılmış resme verilen ad.:SEPYA

Mürekkeple yazılan yazıyı kurutmak için kağıt üzerine serpilen çok ince ve renkli kum. : RIH 

Müridin tarikata girerken Şeyhe verdiği söz./Ant. : AHİT

Mürver ağacına verilen bir başka ad.:YALANKOZ

Müslüman bir erkeğin nikah esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para.:MEHR

Müslüman egemenliği altındaki Doğu Hıristiyanlarına verilen ad. : NASRANİ 

Müslüman kadınların yüzlerine örttükleri yaşmak. : LİSAM

Müslüman olmayanlar.Kafirler.:KEFERE

Müslüman olmayanların tapınağı.(Kilise,sinagog gibi).:BİA

Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse.:RUM

Müslümanlarca belirli zamanlarda okunması adet olan dinsel dualar ve Kuran ayetleri.:EVRAT

Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine kentlerine verilen ad.:HAREMEYN

Müslümanların bir çocuğun doğumundan yedi gün sonra Allah’a şükretmek amacıyla kestikleri kurban. : AKİKA 

Müslümanların Ramazan ayında vermeleri gereken belli miktardaki sadaka.:FİTRE

Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan kimse.:MÜRTET

Müslümanlık öncesi Kabe’de bulunan üç puttan biri. : LAT: MENAT: UZZA

Müslümanlıkta bazı kişilerin kaza ve belaya karşı boyunlarında taşıdıkları içinde dua bulunan deri kılıf.:CEVŞEN

Müstahkem  mevki. : OR

Müstahzar. :  PREPARAT

Müşteri yıldızı.: ERENDİZ

Müşterilerin kendi kendilerine servis yaptıkları lokanta.:KAFETERYA

Mütareke ortamında İstanbul’da kurulan ve Kurtuluş Savaşına karşı yürüttüğü çalışmalarıyla tanınan örgüt.:NİGEHBAN

Müzik eşliğinde ve kadın erkek birlikte gerçekleştirilen,temelinde dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara Alevilerce verilen ad.: SEMAH

Müzik eşliğinde yapılan bir çeşit jimnastik.:STEP

Müzik konserleri derneği.:FİLARMONİ

Müzik notalarını hece adlarıyla gösterme sistemi. : SOLMİZASYON

Müzik tempolarının hız derecelerini göstermeye yarayan alet.:METRONOM

Müzikli jimnastik hareketleri.:AEROBİK

Müzikli ve konuşmalı bölümlerin bir arada olduğu hafif konulu sahne gösterisi. :  OPERET 

Müzikte armoni kurallarına göre üst üste bindirilmiş sesler.Üç yada daha çok sesin bir arada tınlaması. : AKOR 

Müzikte asıl parçaya yol göstericilik yapan giriş parçası. : PRELÜD

Müzikte beşli.:KENTET

Müzikte bir akor oluşturan  seslerin birbiri ardına çalınması. :  ARPEJ

Müzikte bir cümlenin yada bütün bir bestenin sonunu belirten formül. : KADANS

Müzikte bir oktavın içindeki belli notalar ya da aralıklar düzeni.:GAM

Müzikte bir sesin yarım ses kalınlaşacağını belirten nota işareti : BEMOL

Müzikte çok çabuk bir tempo ile çalınan parça. : PRESTO

Müzikte dörtlü.:KUARTET

Müzikte geceden esinlenen veya geceyi çağrıştıran beste: NOKTÜRN

Müzikte iki ya da daha çok sesin belli aralık ve uzaklıkla aynı ezgisel çizgiyi tekrar ettiği besteleme türü. : KANON

Müzikte ikili.:DUO

Müzikte makam. :   TONALİTE 

Müzikte orkestra ile birlikte bir solo çalgı için bestelenmiş çalgısal yapıt.:KONÇERTO

Müzikte sekiz sesten oluşan ses dizisi;bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık.:OKTAV

Müzikte sus işareti. : ES

Müzikte tempo işaretini değiştirmekte kullanılır.:PUİ

Müzikte üç yada daha çok sesin bir arada tınlaması.:AKOR

Müzikte üçlü. :   TRİO 

Müzikte yapıt. : OPUS

Müzikte yarı yavaş,orta hızda.:ANDANTE

Müzikte yavaş,ağır. : ADAGİO

Müzikte, ana motifin tekrarlandığı hareketli bölümlerin ana parçadan ayrılarak tekrarlanmasından elde edilen soyut parça. :   RERONDO 

Müzikte,birbirine karşı öğeler içeren farklı bölümlerinin dönüşümlü olarak seslendirilmesiyle oluşan tekrar bölümü.:RİTORNELLO

Müzikte,birlikte kullanıldığı terimin anlamına aşırılık kazandıran sözcük.:ASSAİ

Müzisyenlerin topladığı bahşiş. : ALATURA   

Müzmin,kronik. :SÜREĞEN

Myanmar’ın (Birmanya) başkenti.:RANGUN

Myanmar’ın (Birmanya) para birimi. : KYAT

Myanmar’ın (eski adı Birmanya) eski başkenti.:AVA


 


   
Bugün 56 ziyaretçi (117 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=