Bulmaca Sözlüğü - Ş
   
bulmaca sözlügü
  Ana Sayfa
  Sözlüğü kullanma
  A
  B
  C
  Ç
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  İ
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  Ö
  P
  R
  S
  Ş
  T
  U
  Ü
  V
  -Y
  Z
  Harita
  Hakkımızda
  soru-cevap
  indir
  Sizin gonderdikleriniz
  bulmacasozluguyorum
  İletişim
  Site içi arama

bulmacasozlugu.org

Şafak vakti sevgililerin birbirinden ayrılışını konu alan eski bir Fransız şarkı türü.:ALBA

Şah İsmail’in şiirlerinde kullandığı mahlas.:HATAYİ

Şahıslar,kişiler.:EŞHAS

Şair bahşişi.:CAİZE

Şair Özdemir Asaf’ın soyadı.:ARUN

Şairler.:ŞUARA

Şaka,alay.:HORATA

Şakaklardan sarkan saç lülesi. : ZÜLÜF 

Şakaklardan sarkan saç. : PÜRÇEK

Şal taklidi kumaşlara verilen ad.:ŞALAKİ

Şalgama benzeyen bir bitki.:ALABAŞ

Şalvarı ŞALTAK Osmanlı,Eyeri KALTAK Osmanlı,Eken de yok biçen de yok,Yiyende ORTAK Osmanlı.(Mani).

Şalvarın üstüne giyilen ve önde iki uzun parçası olan giysi. : ÜÇETEK

Şaman. :KAM

Şamanist Türklerde kutsal sayılan dağın,ırmağın,pınarın,ağacın sahibi olduğuna inanılan ruhlara verilen ad.:İZİ

Şamanizm’in din adamlarına verilen ad.:KAM

Şamdan. : ÇIRAKMAN 

Şampiyon.Kahraman.Güçlü kimse. : BÖKE

Şan,şeref,asalet.:NEBAHAT

Şanlıurfa yöresine özgü,dürüm gibi sarılmış yufka arasına ceviz doldurularak yapılan bir tür hamur tatlısı : ŞILLIK

Şanlıurfa’da dünyanın en eski tapınma merkezlerinden biri olan ünlü höyük.:GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa’nın bilinen en eski adı.:EDESSA

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde antik bir yerleşim merkezi. : NEVALİÇORİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kayak merkezi olan bir dağ. : KARACADAĞ

Şapka.: KAPELA

Şapkasının altında ışınsı levhacıklar,sapının üst kısmında bir yaka ve dip kısmında bir etek bulunan mantar.:AMANİTA: AMARİTA

Şapşal palyaço.:İBİŞ

Şarabı tadarak kalitesini belirleyen kimse. : DEGÜSTATÖR

Şarabın dinlendirilmesi,mayalanması ve saklanması için kullanılan genellikle ağaçtan yapılmış büyük kap.:KÜV

Şarap fıçısı.:FOTA

Şarap mahzeni.:KAV

Şarap rengi. :   ŞARABİ 

Şarap sürahisi.:KARAF

Şarap tadıcısı.:DEGÜSTATÖR

Şarap tortusu.:KIRIMTARTAR

Şarap üretiminde kullanılan yerli bir üzüm cinsi.  :   KARASAKIZ

Şarap.: ÇAKIR  : BADE

Şarapları inceleyen bilim dalı. :  ÖNOLOJİ:ENOLOJİ

Şaraplık bir üzüm cinsi.(Ünlü Fransız şarabı Beaujolais bundan yapılır).:GAMAY

Şarbon. :  KARAYANIK

Şarkı demeti.: POTPURİ

Şarkı söyleme.:TEGANNİ

Şarkı söyleyen kimse,şarkıcı.:MUGANNİ

Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış,genellikle kıtalar biçiminde beste. : ROMANS

Şarkı,türkü,köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde,güftenin iki kıtası arasına,başına,sonuna da gelebilen,sözsüz çalınan parça.:ARANAĞME

Şarkıcı.:HANENDE

Şarkılı kilise duası için bestelenmiş müzik parçası./Katolik kiliselerinde Hz İsa’nın çarmıha gerilmesini anmak için yapılan tören. : MİSSA

Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu.:RAP

Şarkıyı güzelleştirmek amacıyla yapılan süslemelere ve bu süslemeleri icra edebilen sanatçıya verilen ad.:KOLORATUR

Şarlatan,yalancı,hileci.: KALTABAN

Şartlar, içinde bulunulan koşullar. :  ŞERAİT 

Şaşkın,beceriksiz.:ANDAVAL

Şaşma. : TAACCÜP

Şatafat.:CAFCAF

Şebnem, çiy. : JALE

Şef garson.:METRDOTEL

Şeftali,kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinin sert kabuğu.:KUKUÇ

Şeftalili,kremalı bir çeşit dondurma.:PEŞMELBA

Şehir merkezinin dışında sade,basit kurulmuş konaklama tesisi.:OBERJ

Şehir topluluğunun dışında yaşayan bir topluluğun yerleştiği yer.:GETTO

Şehir. :  ŞAR 

Şehirde veya kasabada dış mahalle.:VAROŞ

Şehirle ilgili.: BELEDİ

Şehirlerarası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya toprak yol.: BANKET

Şehre yakın çevre.:BANLİYÖ

Şehrin içinde ıssız yolda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk.:KARMANYOLA

Şehvet.: BAH

Şehzadenin hükümdar olarak tahta çıkması.:CÜLÜS

Şeker hastalarının şeker yerine kullandığı,maden kömürü katranından elde edilen beyaz bir toz.:SAKARİN

Şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen bir tür şeker.: SAKAROZ

Şeker kamışı. : NAL

Şeker kamışından elde edilen sert bir içki.:KALİTEA

Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun,melas ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki. :ROM

Şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve ezmesi.:MARMELAT

Şeker üretiminde,billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan şekerli posa.:MELAS

Şeker ve nişasta ile yapılan bir tür tatlı. :   REŞİDİYE 

Şekerci boyası. :  AMERİKAN ÜZÜMÜ 

Şekeri çok bir tür yer elması.:BADAT

Şekerin ısıtılmasıyla elde edilen,kimi tatlılara koku ve tat vermekte kullanılan bir madde.:KARAMEL

Şekerin yakılmasıyla yapılan şekerleme.:KARAMELA

Şekersiz bisküvi. : KRAKER

Şekersiz kahve..:YALIN

Şekil, biçim bilgisi. :  MORFOLOJİ 

Şellak da denilen ve cilacılıkta kullanılan hayvansal kökenli reçine. : GOMALAK

Şemsiye, güneşlik. : GÜNCEK

Şen dul operetiyle ünlü Macar besteci.:FRANZ LEHAR

Şen,neşeli.:ŞAKRAK

Şenlendirme.:TENŞİT

Şerefli kimse. : AGAR

Şeriat gereği, nikahta erkeğin kadına verdiği mal yada para. : MİHR   

Şerit halinde bezemeli çevre süsü.:FİSTO

Şerit perde. : JALUZİ

Şevketibostan’da denilen ve yaprakları sebze olarak kullanılan otsu bir bitki.:AKKIZOTU

Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından on birinci yüzyılda kurulan bir tarikat.:KADİRİLİK

Şeyh Bedrettin’in Tanrı,evren ve insan hakkındaki görüşlerini içeren ünlü yapıtı.:VARİDAT

Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend’in kurduğu,gizli ibadete dayanan bir tarikat.:NAKŞİBENDİLİK

Şeyhi’nin özenti içindeki bir eşeği konu alan ünlü mesnevisi.:HARNAME

Şeyhler.:MEŞAYİH

Şeytan Çelmesi, Buruk Ezgi, Bildirim gibi oyunları dilimize de çevrilmiş, 29 Aralık 1989’da cumhurbaşkanı seçilmiş Çek oyun yazarı ve devlet adamı. : VACLAV HAVEL

Şeytan korkusu.:SATANOFOBİ

Şeytani,ifritçe niyet,kötü düşünce.:AFARET

Şık, lüks ve gösterişli, bir törene, bir davete uygun giyim tarzı. Fantezi ve öğleden sonra giyilebilecek kadın giysisi biçimi. : ABİYE

Şırnak ilinde bir kaplıca.:BESTEMEREMİ

Şırnak’a özgü beyzbola benzeyen bir spor.:GOHŞEKİ

Şiddetle saldırı.:SAVLET

Şiddetli acı ve sıkıntı.:EZİNÇ

Şiddetli belirtilerle başlayıp kısa sürede ağırlaşan hastalıklar için kullanılan sözcük. : AKUT

Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren,çok bulaşıcı,salgın ve öldürücü bir hastalık.:KOLERA

Şiddetli karın ağrısı.:BURU

Şiddetli omuz,sırt ağrısı.:KULUNÇ

Şiddetli saldırı.:SAVLET

Şiddetli yağmur. : BORAN

Şiddetli.:ŞEDİT

Şifalı sularda yada çamurla tedaviyi amaçlayan kuruluşlara verilen ad.:SPA

Şifalı sulardan yararlanma etkinliği.:TERMALİZM

Şii mezhebinde belli başlı dinsel liderlere verilen şeref unvanı. : AYETULLAH

Şii Mezhebinin bir kolu ve bu koldan olanların inancı. : RAFIZİLİK

Şiir kitapları rastgele açılarak bakılan eski bir falcılık.:TEFEÜL

Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü.:POETİKA

Şiir,koşuk. : MANZUME

Şiir. :   YIR:POEM 

Şiirde aynı sesin sık sık yinelenmesiyle elde edilen ahenge verilen ad. : ALİTERASYON

Şiirde bir uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük yada eklere verilen ad.:REDİF

Şiirde iki ya da daha çok dizeden oluşan birim. : KITA

Şiirde,bir uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük ve eklere verilen ad.:REDİF

Şiirleri şeriata aykırı görüldüğü için derisi yüzülerek öldürülen ünlü tasavvuf şairi. : NESİMİ

Şikayet eden. : MÜTEŞEKKİ

Şili plakası.: RCH

Şili,Arjantin ve Peru’ya özgü bir halk dansı.:MARİNERE

Şili’nin başkenti.:SANTİAGO

Şilte yüzü ya da gömlek yapımında kullanılan pamuklu bir kumaş.:DİRİL

Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan yaylı kerevet.:SOMYA

Şimşek.  :   BALKIR

Şinto dininde tapınma konusuna verilen ad.:KAMİ

Şinto dininde,ibadet edenlerce tanrısal varlığa söylenen sözler,dua.:NORİTO

Şişe kapağı.:KAPSÜL

Şişe sarılarak korda kızartılan,kekikli kuzu bağırsağı.:KOKOREÇ

Şişkin,gösterişe meraklı.:OFLAZ

Şişman, semiz. :   SEMEN 

Şişmanca, kısa boylu, yapılı. :  TIKNAZ 

Şişmanlamak ve kilo almaktan korkma biçiminde ortaya çıkan aşırı iştahsızlık.:ANOREKSİ

Şom ağızlı, kara haberci. : NAİ

Şubat sonlarında,sırayla havaya,suya ve toprağa düşerek oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.:CEMRE

Şuşi gibi çiğ balıkla yapılan bir Japon yemeği. : ŞAŞİMİ

Şüphe,kuruntu.: VESVESE

Şüphe.: ŞEK

Şüpheli, kuşkulu. : MEŞKUK

Şüphesiz,elbette anlamında bir sözcük.:LACEREM


 


   
Bugün 57 ziyaretçi (126 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=