Bulmaca Sözlüğü - Ö
   
bulmaca sözlügü
  Ana Sayfa
  Sözlüğü kullanma
  A
  B
  C
  Ç
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  İ
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  Ö
  P
  R
  S
  Ş
  T
  U
  Ü
  V
  -Y
  Z
  Harita
  Hakkımızda
  soru-cevap
  indir
  Sizin gonderdikleriniz
  bulmacasozluguyorum
  İletişim
  Site içi arama

bulmacasozlugu.org

Öbek. :  İLE

Öbür dünya ile ilgili,ahret ile ilgili.:UHREVİ

Öbür dünya.:DARI BEKA

Öbür dünyada verilecek olan ceza. : UKUBET

Ödenilen paradan kanunun öngördüğü ölçüde yapılan kesinti.:STOPAJ

Ödenmesi gereken bir paranın,alacağa sayılarak bir bölümünün ödenmesi.:AKONT

Ödül olarak bir kimse yada takıma verilen kalkan biçimindeki levha.:ŞİLT

Ödün. : İVAZ

Ödünç mal. :  ARE

Ödünç para alan.:MUKTERİZ

Ödünç verilmiş bir paranın,bir yıldan daha kısa bir dönem için hesaplanan faizlerinin ana paraya eklenmesi.:ANATOSİZM

Ödünç verme veya alma.:KARZ

Ödünç verme. :  İARE

Ödünç,iğreti.,emanet. : ARİYET

Ödünç.:KARZ

Öfke, sinir.: HARAZA

Öfke,kızgınlık,hınç.:GAZAP:GAYZ: CELAL

Ögeler. : ANASIR 

Öğle uykusu.:SİESTA

Öğleden sonra giyilebilecek,fantezi kadın giysisi biçimi.:ABİYE

Öğrenci. : ŞAKİRT

Öğrenim görmeyen, kendi kendini yetiştiren, çocuklara yönelik öyküler ve romanlarıyla tanınan, 1996 yılında hayatını kaybeden yazarımız. :  KEMALETTİN TUĞCU 

Öğretici. : DİDAKTİK

Öğretim kuruluşlarında,öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim.:ÖZYÖNETİM

Öğretim programı. :MÜFREDAT

Öğretim ve eğitim sistemi. : MAARİF

Öğretim.:TEDRİSAT

Öğüt,nasihat.:MEVİZE

Öğütülmüş acı biber ve sirkeyle hazırlanan bir tür sos.:TABASKO

Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu. :TAHİN

Ökçeli ve konçsuz ayakkabı.:İSKARPİN

Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya pabuç.: ŞIPIDIK

Öksürük otunun eş anlamlısı. : KAVALAK

ökümcülerin kullandığı ağaçtan yapılmış kalıp.: SAÇULA

Öküz yemliği: AKERE

Öküzgözü de denilen papatyaya benzer çiçek. : ARNİKA

Ölçü,ölçek. : MİKYAS : EŞEL

Ölçülerin başına konulduğunda onda bir anlamını veren bir önek.:DESİ

Ölçüyü aşan,aşırı,çok fazla.:FAHİŞ

Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan adam.  :   AZİR - LAZAR

Öldürme,telef etme,yok etme.: İTLAF

Öldürme,yok etme.:İMATE

Öldürücü hastalık salgını. :   ÖLET 

Öldürülmüş.:MAKTUL

Öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acılarını dindirmek için doktor tarafından öldürülmesi.:ÖTANAZİ

Ölen yeniçerilerin çocuklarına verilen ad. :   NANHAR 

Ölene yakılan ağıt.: SAĞU

Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka. : ISKAT

Ölmüş    kimselerle   cinsel    ilişki    kurma    biçiminde   kendini    gösteren    cinsel  sapıklık.:NEKROFİLİ

Ölü doğan kuzunun derisi.:BAĞAN

Ölü yıkama.  :  GASİL

Ölü yıkayıcı.:GASSAL

Ölüler.:MEVTA

Ölülerin ardından söylenen,ağıt ve bozlağa benzer türkü.YAKIM

Ölülerin küllerini saklamaya yarayan vazo.:URNA

Ölülerin küllerinin bulunduğu kavanozun konulduğu sandık.:OSTOTEK

Ölülerin yakıldığı yer. : KREMATORYUM

Ölüm. : MEMAT: MEVT   

Ölümsüz , ölmez. : LAYEMUT

Ölümsüzlük suyu.:BENGİSU

Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla tanımlanması ya da incelenmesi.:TANATOLOJİ

Ölünün ana rahmindeki gibi,dizleri ve başı karna doğru çekilmiş biçimde gömülmesi durumu.:HOKER

Ölünün ardından yakılan ağıt,mersiye.:SAĞU

Ölünün ruhunun azap çekmemesi için dağıtılan,ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka. : ISKAT

Ölüyü toprağa gömme.:DEFİN

Ömür boyu konuşmama ilkesine dayalı bir Hıristiyan tarikatının üyelerine verilen ad. : TRAPİST

Ön Asya dilleri ve kültürleri konusundaki çalışmalarıyla tanınmış,1921 yılında doğmuş kadın arkeologumuz.:MUHİBBE DARGA

Ön beynin alt bölgesi.:HİPOTALAMUS

Ön çalışma.:ETÜT

Ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılmış, etek, ceket,yelek gibi giysiler için kullanılan sözcük. : KRUVAZE

Ön taraf, cephe, karşı, yamaç. : ALNAÇ 

Ön. :PİŞİGAH

Önalım. : ŞUFA

Önce gelme,önce davranma.:TAKADDÜM

Öncecilik. :  İNİSİYATİF

Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.:STRETEJİ

Önceden belirlenip tasarısı yapılmış konunun nasıl gerçekleştirileceğine,nasıl uygulanacağına ilişkin olarak yapılan toplantılar dizisi.:ÇALIŞTAY

Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgahı bağlama aygıtı. : MALAFA

Önceden haşlanmış etin üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta dökülerek fırında pişirilen bir tür kebap.:ELBASAN

Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi : ABONE

Önceden verilen güvence parası. : PEY

Önceden yazılmış ve gerekli süre içinde cevaplandırılmamış bir yazıyı yineleme.:TEKİT

Öncekiler,eskiler. : ESLAF

Önceleri Latin Caz denilen canlı tempolu Latin müziğine 1960 sonlarında verilen ad.:SALSA

Önceleri tek harften,sonraları iç içe geçmiş iki yada daha çok sayıda harften oluşan arma yada marka.:MONOGRAM

Öncesiz. :  EZELİ

Öncü.:AVANGARD:AVANGART

Öndelik. : PEY 

Önden açık,kollu,genellikle yünden üst giysisi.:HIRKA

Önden iliklenen,ince mantomsu elbise.:ROBMANTO

Öne doğru eğilme.:RÜKU

Önel,vade . : MEHİL

Önemli bir Hitit yerleşimi olan Konya’daki Karahöyük’ de yaklaşık otuz yıl boyunca kazılar yapmış,ayrıca Hititlerin yasaları,sanatları ve toplumsal yapıları konusundaki araştırmalarıyla tanınmış arkeologumuz.:SEDAT ALP

Önemli günlerde giymek için saklanan giysi.:ADAMLIK

Önemli sayılan bir olayı kutlamak için kentin belli yerlerini ışıklandırarak yapılan şenlik.:ŞEHRİYAN

Önemli tarihsel olgu. : OLAY

Önemsiz,ufak tefek eşya,gereksiz eşya.:HIRDAVAT

Önerme.:KAZİYE

Önertilerinden biri yada ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım.:EPİKEREM

Önlük.:PROSTELA

Önsel.:APRİORİ

Önü ve arkası tek parça,yakasız ve kolsuz kadın yeleği.:JİLE

Önünde çelik kanadı bulunan paletli traktör.:DOZER

Önüne konulan yulaf ve sudan birini seçemediği için açlıktan ölen eşek öyküsüyle ünlü Fransız filozof.:BURİDAN

Ördeğe benzer bir su kuşu., av kuşu. : MEKE

Ördeğe benzer,tüyleri kiremit renginde bir yaban kuşu.:ANGUT

Ördek,palaz.:BADİK

Ördekgillerden,tüyleri mavi,beyaz yada kahverengi bir yaban ördeği türü.:YEŞİLBAŞ

Örgensel maddeleri eritmekte kullanılan eter kokusunda bir sıvı. : ASETON

Örme işleri.:TRİKOTAJ

Örnek alınacak söz.:MESEL

Örnek veya temel olarak alınan tek biçim.:STANDART

Örnek,göstermelik,model.: MOSTRA: NÜMUNE

Örten,bağışlayan. : SETTAR

Örtme, kapatma. : SETR

Örtülü,kapalı,gizli.:MESTURE

Örtünme.:TESETTÜR

Örülerek dokunan bir cins yün kumaş.:TRİKO

Öte. : MAVERA

Öteki dünya, ahiret.: UKBA

Ötürü, dolayı. :   NAŞİ 

Övendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi. : NODUL

Över gibi yerme, yeriyormuş gibi övme sanatı. : İSTİDRAK

Övgülerle dolu biyografiye verilen ad.:HACİOGRAFİ

Övme, övgü. : SENA : SİTAYİŞ

Övülmüş.:MEMDUH

Övünç,iftihar. : KIVANÇ

Övünme,iftihar etme.:MEFHARET

Öz ezer. : MAZOŞİST

Öz varlıkla, gerçekle ilgili. : ÖZDEK

Öz yaşam öyküsü.:OTOBİYOGRAFİ

Öz, kök, içyüz. : KÜNH

Özbek güreşi, yada ayakta judo’da denilen spor dalı.  :   KURAŞ

Özbekistan’ın para birimi. :SUM

Özbekler arasında yaygın telli bir çalgı. : DUTAR

Özdemir  Asaf’ın soyadı. :  ARUN

Özdeş.: İDENTİK

Özdeyiş,özlü söz,vecize.:AFORİZMA

Özdeyiş.  :   KELAMIKİBAR

Özdeyiş. : AFORİZMA

Özel   bir   maya   mantarıyla   keçi   ve   inek  sütünün  mayalanmasıyla  hazırlanan  ekşi  içecek.  :KEFİR

Özel bir biçimleri olmayan maddeler için kullanılan sözcük.:AMORF

Özel bir cam kap içinde likör,şarap,meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad.:BOL

Özel bir şiir diliyle yazılmış epik İzlanda şiiri türü. : RİMUR

Özel görev. :  MİSYON 

Özel kağıtlarla bakılan bir fal türü. :TAROT

Özel makinede kızartılmış ekmek dilimi. : TOST

Özel olarak erkeklere hizmet için yetiştirilmiş Japon kadını.  :   GEYŞA

Özel olarak yapılmış kuyuda, odun ateşiyle pişirilen bir tür kebap. : BİRYAN

Özel veya kamu kuruluşlarında belli bir makama,kişiye yardımcı olmak amacıyla haberleşmeyi sağlayan,yazışma yapabilen görevli.:KRETER

Özel yer.:ORUN

Özellikle 17. yüzyıl başlarında kullanılmış bir tür kağıt.:ADİLŞAHİ

Özellikle Ayvalık  yöresine özgü acıçaça’da denilen bir balık.: PAPALİNA

Özellikle bir ilaç konusunda tanıtıcı bilgi veren basılı kağıt. : PROSPEKTÜS

Özellikle bitkisel yağlarda bulunan bir asit türü.:OLEİK

Özellikle Carmina Burana adlı oratoryosuyla tanınmış Alman bestecisi. CARL ORFF

Özellikle çay demlemekte kullanılan kömür ve yakacak ocağı kendi içinde bulunan,elektrikle de çalışabilen bakır,pirinç gibi metallerden yapılmış musluklu kap. :SEMAVER

Özellikle çocuklarda görülen tırnak kemirme alışkanlığı.:ONİKOFAJİ

Özellikle de Laos’ta kullanılan ağızlı org türü. : HEN

Özellikle diş hekimliğinde dezenfektan olarak kullanılan benzelyum klorüre verilen ad.:ZEFİRAN

Özellikle doğaçtan söyleme yarışmalarında kullanılan İtalyan halk şiiri biçimi. : STORNELLO

Özellikle İberia adlı yapıtıyla tanınan İspanyol besteci. : ALBENİZ  (1860-1909)

Özellikle ilik örmekte kullanılan ince ipek kordon.:MİLANEZ

Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü.:TÖMBEKİ

Özellikle İstanbul’u konu alan izlenimci çizgideki resimleriyle tanınan ressamımız.:NAZMİZİYAGÜRAN (1881-1937)

Özellikle kafatası sinirlerinin denetlediği kas gruplarında çabuk yorulma ve zayıflık,halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan kronik hastalık.:MİYOSTENİ

Özellikle kalp ve diz kaslarının elde olmadan kasılması.:SPAZM

Özellikle kaval toplarında kullanılan silindir biçiminde bir demirin içine çivi,cıvata vs demir parçaları doldurularak elde edilen bir mermi türü.:SAKOLETA

Özellikle Kırda Yemek adlı yapıtıyla tanımış Fransız ressam. : MANET

Özellikle kumaşlara,çinilere uygulanmış,modern sanatta da kullanılmış bir süsleme motifi.:ÇİNTEMANİ

Özellikle manzara resimleri ve portreleriyle tanınmış kadın ressamımız.:TİRAJEDİKMEN

Özellikle Mardin,Siirt,Elazığ,Malatya,Adana ve çevresinde oynanan halay türü bir halk oyunu.:LORKE

Özellikle mehter müziğinde kullanılan vurmalı bir çalgı.:HALİLE

Özellikle menopoz döneminde kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığı. : OSTEOPOROZ

Özellikle Nil ırmağında kullanılan yelkenli bir tekne. : FELUKA

Özellikle özgün baskılarıyla tanınmış ressam ve gravür sanatçımız.:NEVZAT AKORAL

Özellikle resim yapımında kullanılan sentetik bir boya./Suda ezilmiş pigmentlerin lateks içinde dağılımı sonucunda elde edilen emülsiyon boya. :  AKRİLİK 

Özellikle sığırların kanını emen bir cins sinek. : İVEZ : İVİZ

Özellikle Sivas ve Tokat yöresinde oynanan ve tören niteliğini taşıyan halk oyunu.:SEMAH

Özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra.:TALK

Özellikle taşlamalarıyla tanınmış XIX.yüzyıl halk ozanı. : RUHSATİ

Özellikle Trakya yöresinde yetiştirilen sulu ve hoş kokulu bir kavun cinsi. :   HASANBEY

Özellikle tropikal bölgelerde kullanılan bir cins büyük bıçak. : MAÇETE

Özellikle Ulysses adlı romanıyla tanınan İrlandalı yazar. : JAMES JOYCE

Özellikle uykudayken diş gıcırdatma. : BRUKSİZM

Özellikle yazma kitaplara yaldızlı resimler yapan sanatçı. : MÜZEHHİP

Özenilmiş,özenle yapılmış,seçkin.:MUTENA

Özenli, düzgün. :ONAT

Özenmeden ve ucuz ayakkabı yapan veya satan kimse.:KAVAF

Özerklik.:MUHTARİYET

Özet, kısaltma. : İCMAL

Özet,söz.:ZÜBDE

Özgün bir yapıtın herhangi bir yolla elde edilen kopyası.:RÖPRODÜKSİYON

Özgün çizim,harita,plan gibi şeylerin fotoğraf tekniğiyle çoğaltılması yöntemi.Kalıptan çekilen resim kopyası. :  OZALİT 

Öznel.:SÜBJEKTİF

Özsu. :  USARE

Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki dokunun adı.:PALİSAT

Özümleme. :  ANABOLİZMA 

Özür dileme.  :  İTİZAR

Özür,kusur,bozukluk.: DEFO

Özütleme sırasında bir çözücü içinde elde edilen yağ çözeltisi. : MİSEL

   
Bugün 32 ziyaretçi (59 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=