Bulmaca Sözlüğü - V
   
bulmaca sözlügü
  Ana Sayfa
  Sözlüğü kullanma
  A
  B
  C
  Ç
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  İ
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  Ö
  P
  R
  S
  Ş
  T
  U
  Ü
  V
  -Y
  Z
  Harita
  Hakkımızda
  soru-cevap
  indir
  Sizin gonderdikleriniz
  bulmacasozluguyorum
  İletişim
  Site içi arama

bulmacasozlugu.org

Vaaz,öğüt.:MEVİZE

Vade. :   ÖNEL 

Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili.:KONSOLİT

Vadi. : KOYAK

Vahiyle ulaştığı kabul edilen ve Veda döneminin sonunda ortaya çıktıkları için Vedanta diye bilinen kutsal Hindu metinlerini belirten Sankritçe sözcük. :UPANİŞAD

Vahşi hayvan barınağı,kovuk. :  İN

Vahşi orman.:ECEME

Vahşi,azgın,semere alıştırılamayan at.:ALAŞA

Vakıf mallarını yöneten kuruluş.:EVKAF

Vakıflarda    hizmet   karşılığı   olmaksızın   bir   kimseye   herhangi   bir   nedenle   karşılıksız  verilen  şey.  : ZEVAİD

Vakti gelmeden ölü doğan yavru.:BAĞAN

Vaktinden önce,erken doğmuş bebek.: PREMATURE

Vaktini meyhanelerde geçiren kimse. : HARABATİ

Vali  : İLBAY

Vali olarak atama.:TEMİR

Van   gölünün   kuzey   batısında    Muradiye   ovasında   Urartu   döneminden   kalma   kaleye  verilen  ad.  :  KEÇİKIRAN

Van Gölü kıyısındaki Urartu   kenti. : ABAİNDİ

Van gölünde küçük bir ada.:ÇARPANAK

Van Gölündeki küçük adanın adı. : AKDAMAR:ADIR:ÇARPANAK

Van gölüne dökülen bir akarsu.:BENDİMAHİ

Van gölünün kuzeybatı kıyısında ünlü bir Urartu kalesi.:KEF

Van ilinde yüksek bir dağ.:HİRABİT

Van ilinde,MÖ binyıla tarihlenen ünlü höyük.:İREMİR

Van yakınlarında,İsa’dan önce üçüncü binyıldan ünlü höyük.:İREMİR

Van’a 80 km uzaklıkta bir şelale.:MURADİYE

Van’da yapılan otlu peynirin içine konulan ve Doğu Anadolu’da da yetişen yabani sarımsak türü.:SİRMO

Van’ın Erciş ilçesinde bir kaplıca. : HASAN ABDAL

Van’ın güneydoğusunda yüksek bir dağ kütlesi.:İSPİRİZ

Van-Hakkari sınırında, kaya resimleriyle ünlü bir yayla. : TİRİŞİN

Vantuz  : ÇEKMEN

Vanuatu’nun para birimi. :VATU

Vara yoğa ağlayan,sulu gözlü.:AĞLAMSIK

Varisler. :  VERESE 

Varlık bilim.: ONTOLOJİ

Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler. : FELSEFE

Varlıklar,yaratıklar.:MEVCUDAT

Varlıklı eski Rus köylülerine verilen ad.:KULAK

Varoluşçuluk.:EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşu düşünceden çıkarsayan Descartes’çı akıl yürütme. :  COGİTO

Varsayılan,olağan.:DEFAULT

Varsayım.:FARAZİYE

Varyant,değişiklik.:MODİFİKASYON

Vasıflar,nitelikler. :  EVSAF

Vasiyet etme. : İSA

Vaşak denilen hayvanın küçük bir türü. :ÜŞEK

Vatanı Avustralya olan ve evcilleştirilebilen kemirgen bir hayvan.:GONZALES

Vatanı Kuzey Amerika olup çay gibi haşlanarak içilen şifalı bir bitki.:EKİNAZYA

Vatanı Kuzey Amerika olup son yıllarda yurdumuzda da yetiştirilen bir tür ceviz ağacı. : PEKAN

Vazgeçme. :NÜKUL

Vazgeçmek. : FARİĞ OLMAK

Veba hastalığı. : TAUN

Vecize,kısa ve özlü söz. : LAKONİK

Veda dininin en eski ve en büyük tanrısı.:VARUNA

Vekil. : NAİP 

Vekiller,bakanlar. :   VÜKELA 

Veli.  :   EGE

Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki rejim.:VESAYET

Venedik Film Festivalinin yapıldığı küçük ada.:LİDO

Venedik gondolcülerinin söz ve müziği önceden yazılmadan,içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı.:BARKAROL

Venezüella’nın para birimi.:BOLİVAR

Venüs gezegeni.  :  ÇOLPAN: ÇULPAN:ÇOBAN YILDIZI:ZÜHRE

Verdi’nin ünlü bir operası. : AİDA : FALSTAFF : RİGOLETTO

Verem mikrobunu kapmış ama henüz hastalığa yakalanmamış zayıf vücutlu kimselerin vereme yakalanmasını önlemek için bakıldıkları sağlık kurumu.:PREVANTORYUM

Verev ya da düz kesilmiş bir kumaşın alt kısmı üst kısmından daha geniş olan kıvrım. : GODE

Verev.:ANBİYE

Verevine,sık dokunmuş,pamuklu bir bez.Döşeme yüzü ve perdeler için kullanılır.:DİMİ

Vergide kaynaktan kesme.:STOPAJ

 

Vergiler.:RÜSUM

Vergilerin ve devlet gelirlerinin toplanması. : CİBAYET

Veri. : MUTA

Verilmiş bir yargıyı kaldırma,bozma.:FESİH

Verimli toprak.:BİTEK

Verimsiz duruma getirme,kısırlaştırma.:TAKİM

Verimsiz duruma getirme,sonuçsuz bırakma,kısırlaştırma.:TAKİM

Verimsiz kıraç toprak.:ÇORAK

Verimsiz veya susuz,bitek olmayan toprak.:KIRAÇ

Verme,bırakma.:TEVDİ

Verme,ödeme.  :  İTA

Veteriner  :  BAYTAR

Vezir konaklarında müstahdeme verilen ad.:ZOBU

Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk.:KALLAVİ

Vezir.  :   ASAF

Vicdanı inciten iş ya da davranış anlamında yerel sözcük. : OBAL

Victor HUGO’nun “Notre-Dame’ın Kamburu” adlı romanındaki çingene kızın adı.:ESMERALDA

Vida ve cıvatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan,iç basınca dayanıklı kap. : OTOKLAV

Video ya da bilgisayardan aldığı görüntüleri çok geniş bir perdeye ya da ekrana yansıtan projeksiyon sistemi. : BARKOVİZYON

Vietnam   krallık hanedanı. : LE : Lİ

Vietnam plakası. :   VN 

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nin para birimi.:DONG

Vietnam’a özgü armut biçiminde ve ipek telli bir tür lavta.:TİBA

Vietnam’da,güçlü milliyetçi eğilimler taşıyan,siyasal nitelikli çağdaş dinsel hareket.:CAODAİ

Vietnam’ın para birimi.:DONG

Villa tipi küçük ev.: ŞALE

Vinç.:KREN

Virgül biçimindeki bakteri.:VİBRİYON

Virüsleri inceleyen bilim.:VİROLOJİ

Virüslerle ilgili.:VİRAL

Viyoladan büyük,kontrbastan küçük,dört sürtme telli bir orkestra çalgısı. :VİYOLONSEL

Viyolonsele verilen ad. :   ÇELLO 

Vizon. :   MİNK 

Vokal eserlerde orkestranın yada yaylı sazların,sesi çeşitli akorlarla desteklemesi.:RESİTATİF

Voleybol,tenis,masa tenisi gibi oyunlarda topu yumuşak bir vuruşla rakip alandaki bir boşluğa indirme.:PLASE

Voleybol.:UÇANTOP

Voleybolda yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak.:SMAÇ

Volga ırmağına tarihte verilen isimlerden biri.:İTİL

Volga ırmağında işleyen mavnaları kıyıdan halatlarla çeken kimselere verilen ad.:BURLAK

Volga nehrinin kolu olan bir ırmak.:OKA

Volkan bölgelerinde,belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak.:GAYZER:KAYNAÇ

Volkanik kayaçlarda bulunan ortoz feldspat türü. : SANİDİN

Volkanik kökenli doğal cam.:OBSİDİYEN

Vurgun   yiyen  bir  dalgıcın  iyileşmesi  için  tekrar  indirilmesi  gereken  aynı  suyun  derinliğine  verilen  ad. : AKSUNA 

Vurguncu, dalavereci., spekülatör. : AFERİST

Vurguncu,spekülatör.:MUHTEKİR

Vurguncu.:SPEKÜLATÖR

Vurgunculuk,vurgun,spekülasyon.:İHTİKAR

Vurma.:DARP

Vuruşma, savaş. :  KITAL

Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun  ürettiği savunma  maddesi.:ANTİKOR

Vücuda oturan,eteğe doğru bollaşan robmanto veya manto.:REDİNGOT

Vücudu silindir biçiminde,gaga gibi ince uzun sivri ağızlı bir balık : ZARGANA

Vücudun   mikroorganizmalara ve öbür yabancı maddelere karşı gösterdiği bağışıklığı inceleyen bilim dalı. :  İMMÜNOLOJİ

Vücudun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar yada ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren,tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı. : AMİP

Vücudun fazla kıllarını tıraş etmek. : YÜLÜMEK

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik.:BEZE

Vücudun yüzeyini kaplayan doku.:EPİTEL

Vücutça toplu olmasına karşın direnci az olan.:LAPACI

Vücutta bir organın diğerlerine göre daha hızlı yada daha yavaş gelişmesi.:ALOMETRİ

Vücutta doğuştan organ eksikliği veya yer değişikliği. :  EKTOPİ

Vücutta kızıl lekeler gösteren,ateşli ve salgın bir hastalık. : DANG

Vücutta yağ birikimi. : SELÜLİT

Vücuttaki salgı bezlerinin doğrudan doğruya kana karışacak yolda çıkardıkları salgı. : İÇSALGI

   
Bugün 56 ziyaretçi (122 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=